ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ tư, 07/11/2018 - 8:29

Thông báo viết bài cho Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2018-2019

ĐOÀN TN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LCĐ KHOA TCDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------***---------

                                           Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

            Kính gửi- Ban chấp hành các Chi đoàn - Khoa Tài chính doanh nghiệp

                             - Các sinh viên đam mê NCKH của Học viện Tài chính

 

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo; Căn cứ vào Quyết định giao nhiệm vụ NCKH của Giám đốc Học viện Tài chính năm học 2018-2019, LCĐ TCDN sẽ kết hợp với BCN khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề “Huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam”.

Nội dung bài đăng kỷ yếu: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) theo đề cương đính kèm để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

- Quy định bài viết đăng kỷ yếu:

+  Qui định khổ giấy:  Bài viết phải đ­ược đánh máy rõ ràng và ngắn gọn in trên khổ giấy A4, dài không quá 05 trang

+ Khoảng cách dòng: Khoảng cách giữa các dòng là 1.3 lines.

+ Căn lề cho văn bản:

 (a) Lề trên: Top = 25mm

 (b) Lề dưới: Bottom =25mm

 (c) Lề trái: Left = 35mm

 (d) Lề phải: Right = 25mm

+ Tiêu đề bài viết: Họ tên– Lớp–Số điện thoại-Tên bài viết

VD: Nguyễn Văn A - CQ54.11.01- 091.123.4566 –Giải pháp huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

- Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 05 tháng 02 năm 2019

- Địa điểm nộp bài viết: Các sinh viên nộp bản cứng tại văn phòng khoa TCDN (nộp qua cán bộ VPK), bản mềm gửi vào địa chỉ email:  lienchidoankhoatcdn@hvtc.edu.vn . Tiêu đề email (subject): Họ tên–Lớp–SĐT-Tên bài viết

- Bài viết được đăng trong Kỷ yếu khoa học sẽ đ­ược trả nhuận bút và đ­ược thư­ởng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.       

Để Hội thảo thu đư­ợc kết quả tốt, LCĐ TCDN đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thông báo chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu. Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 3 bài viết.

- Liên chi đoàn khoa TCDN khuyến khích sinh viên thuộc các khoa khác quan tâm tới chủ đề Hội thảo viết bài tham gia hội thảo (nếu có). Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được Ban biên tập lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo và được hưởng các quyền lợi về tính điểm khoa học và nhuận bút theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.

 

                 TM/ BCH LCĐ TCDN

                 Bí th­ư

 

 

 

                                                                                                                  Phạm Minh Đức

 

 

 

*****

 

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề: Huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

 

I. Lý luận cơ bản về khởi nghiệp và huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp

- Khái niệm, đặc điểm của hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Phân biệt hoạt động khởi nghiệp (khởi sự kinh doanh) và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Mối quan hệ giữa giữa Nhà nước (cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ KN ĐMST) – Các chủ thể khởi nghiệp ĐMST - Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST (Vườn ươm, trường đại học, v.v.v.) - các nhà đầu tư vốn (tổ chức hoặc cá nhân) cho KN ĐMST

- Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo: khái niệm, các chỉ tiêu đo lường đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

- Huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp ĐMST(khái niệm và đặc điểm)

- Các nhân tố tác động đến việc huy động vốn cho KNĐMST

- Các nguồn tài trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp ĐMST

- Vai trò của thị trường tài chính trong hoạt động huy động vốn cho khởi nghiệp và khởi nghiệp ĐMST

- Những khó khăn trong hoạt động huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp ĐMST

- Vai trò của nhà nước đối với hoạt động huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp ĐMST

- Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của nhà nước

- Hình thành quỹ đầu tư (mạo hiểm, thiên thần) tham gia tài trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST

- Liên kết đầu tư để tạo nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp

II. Kinh nghiệm quốc tế về việc huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp

- Kinh nghiệm của các nước (Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, USA, các nước Châu Âu…) về huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp

- Bài học huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp đối với Việt Nam

III. Thực trạng huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Thực trạng về hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam thời gian qua

- Vai trò của thị trường tài chính trong hoạt động huy động vốn cho khởi nghiệp ở Việt Nam

- Các nhân tố tác động đến việc huy động vốn cho Khởi nghiệp  ĐMST ở Việt Nam

- Các nguồn tài trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Những khó khăn trong hoạt động huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Thực trạng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước ở Việt Nam

- Thực trạng quỹ đầu tư (mạo hiểm, thiên thần) tham gia tài trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

- Thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước - Hoạt động Khởi nghiệp - Tổ chức hỗ trợ trong hệ sinh thái Khởi nghiệp ở Việt Nam

- Đánh giá kết quả triển khai các chương trình Quốc gia - Địa phương nhằm khuyến khích KN trong thơi gian vừa qua

- Bàn về sự liên kết giữa các nhà đầu tư để tạo nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp

IV. Giải pháp huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

*Bối cảnh kinh tế - xã hội và định hướng chính sách của nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp

* Nhóm giải pháp và kiến nghị đề xuất đối với Bộ/Ban ngành

- Kiến nghị về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động khởi nghiệp

- Kiến nghị về việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

- Kiến nghị về việc về thúc đẩy phát triển thị trường khoa học – công nghệ- ý tưởng sáng tạo

- Kiến nghị về việc thiết lập sự liên kết trong hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp

- Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tài chính để hỗ trợ vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Kiến nghị minh bạch hóa thông tin về thị trường, công nghệ, vốn, tài sản trí tuệ….

-Nhóm giải pháp đề xuất đối với cá nhân/tổ chức khởi nghiệp/KNĐMST

+ Giải pháp nâng cao năng lực, trình độ để thực hiện khởi nghiệp/ KNĐMST thành công

+ Giải pháp về việc chủ động tìm kiếm và liên kết với các chủ thể để triển khai khởi nghiệp

+ Định hướng về huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

+ Giải pháp huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Nhóm đề xuất đối với các tổ chức hỗ trợ, các nhà đầu tư

- Giải pháp liên kết giữa các nhà trong hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

- Giải pháp phát triển các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam

- Giải pháp thành lập và phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thiên thần hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp ở VN

- Giải pháp đối với các trường ĐH, vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Số lần đọc: 8