HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
CH-NCS Bộ môn PTTC
Thứ hai, 18/06/2018 - 16:2

Tổng kết công tác quản lý NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Phân tích TCDN năm học 2017 – 2018

Nhằm phát huy vai trò của Bộ môn trong công tác quản lý chuyên môn đối với các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn; với mục đích trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn NCS; chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch nghiên cứu của các NCS. Ngày 17/06/2018, Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức Tổng kết công tác quản lý NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn năm học 2017 – 2018.

Đến dự buổi tổng kết công tác quản lý NCS, có sự hiện diện của các Nhà khoa học tham gia hướng dẫn NCS: GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ - Học viện Tài chính; PGS, TS. Giang Thị Xuyến – Học viện Tài chính; PGS, TS. Nguyễn Năng Phúc – ĐH Kinh tế quốc dân; TS. Nguyễn Quang Hùng – ĐH Thương mại; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – ĐH Công đoàn; về phía Bộ môn có sự hiện diện của PGS, TS. Nghiêm Thị Thà – Phó Trưởng khoa TCDN, Trưởng Bộ môn Phân tích TCDN; TS.Phạm Thị Quyên - Phó trưởng Bộ môn Phân tích TCDN; TS. Nguyễn Thị Thanh – Phó trưởng Bộ môn Phân tích TCDN; các giảng viên của Bộ môn Phân tích TCDN cùng toàn thể các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Phân tích TCDN.

Mở đầu cho buổi tổng kết, Ths Nguyễn Tuấn Dương khai mạc, giới thiệu đại biểu và giáo viên hướng dẫn.

Quang cảnh của buổi gặp mặt NCS sinh hoạt chuyên môn tại BM Phân tích TCDN

PGS, TS Nghiêm Thị Thà – Trưởng BM Phân tích TCDN tiếp tục điều hành cuộc họp

PGS, TS Nghiêm Thị Thà – Trưởng BM Phân tích TCDN điều hành cuộc họp tổng kết

TS. Nguyễn Thị Thanh  -  Phó trưởng BM đã giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Bộ môn, đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn và một số hoạt động nổi bật trong năm học vừa qua để giúp cho các NCS hiểu rõ hơn về truyền thống và đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn có thể tham gia hướng dẫn, góp ý về chuyên môn trong quá trình NCS nghiên cứu luận án sau này.

TS. Nguyễn Thị Thanh -Phó trưởng BM giới thiệu về truyền thống và đội ngũ các Nhà khoa học của BM Phân tích TCDN

Tiếp theo chương trình, TS. Phạm Thị Quyên – Phó trưởng Bộ môn Phân tích TCDN đã thay mặt cho Bộ môn trình bày Báo cáo tổng kết và phương hướng quản lý NCS.

- Về tổng kết công tác quản lý NCS: Trong những năm qua, số lượng NCS tham gia nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Phân tíchTCDN ngày càng đông đảo. Hiện tại, Bộ môn đang quản lý 23 NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn, trong đó có 11 NCS thực hiện đúng tiến độ, 12 NCS quá hạn. Trong số các NCS bộ môn đang quản lý thì có 10 NCS thường xuyên liên hệ với bộ môn, 9 NCS ít liên hệ và 4 NCS không có liên hệ với Bộ môn. Nhiều NCS đã phát huy tính chủ động, cầu thị, thường xuyên giữ mối liên hệ với Bộ môn, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện đặc thù, tham gia các buổi bảo vệ luận án cấp bộ môn, cấp Học viện đầy đủ.

Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ triển khai thực hiện nghiên cứu chuyên đề và luận án của các NCS còn chậm. Nhiều NCS còn chưa coi trọng đúng mức việc viết báo đăng trên các Tạp chí khoa học và chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định. Chất lượng của một số chuyên đề, luận án bảo vệ cấp Bộ môn chưa cao. Nguyên nhân là do các NCS chưa sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, chưa hoàn toàn chủ động; một số NCS ở quá xa nên khó khăn trong việc bố trí tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng BM.

TS. Phạm Thị Quyên– Phó trưởng Bộ môn báo cáo tổng kết và phương hướng quản lý NCS của Bộ môn

- Về phương hướng quản lý NCS: Trong những năm qua Bộ môn luôn coi trọng công tác quản lý NCS và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ môn. Nhiệm vụ đặt ra cho Bộ môn trong thời gian là: (i) Tiếp tục hỗ trợ tích cực cho NCS trong tư vấn chuẩn hóa tên đề tài, giới thiệu chuyên đề tiến sĩ, chia sẻ nội dung chuyên môn, phương pháp nghiên cứu; (ii) Vận dụng một cách linh hoạt các quy định về giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo của NCS và tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho các NCS tại Bộ môn; (iii) Phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn với Khoa sau đại học trong việc triển khai thực hiện quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, (iv) Đảm bảo bảo mật hay bản quyền đối với luận án của NCS khi chưa bảo vệ và công bố chính thức. Bên cạnh đó, để công tác quản lý NCS hiệu quả thì NCS cần: (i) Chủ động hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch, liên hệ thường xuyên với GVHD, tranh thủ ý kiến và sự giúp đỡ của bộ môn trong việc giải quyết các vướng mắc về chuyên môn; (ii) Chủ động liên hệ với bộ môn để cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình và tiến độ NCS cho bộ môn theo yêu cầu; (iii) Sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của BM, đặc biệt là các buổi bảo vệ luận án các cấp; (iv) Nắm vững quy chế đào tạo tiến sĩ, quy trình, thủ tục và các điều kiện cần thiết để bảo vệ chuyên đề, bảo vệ LA các cấp.

Hội nghị đã lắng nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết của các Thầy Cô là các Nhà khoa học kỳ cựu như TS. Nguyễn Quang Hùng, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc, PGS, TS. Giang Thị Xuyến đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, quản lý NCS; Đồng thời, các Thầy cô cũng đưa ra những kiến nghị đối với Học viện, Khoa SĐH, Bộ môn và các NCS để cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện ngày càng có hiệu quả hơn.

TS. Nguyễn Quang Hùng – ĐH Thương mại cho rằng việc tiến độ thực hiện luận án

phụ thuộc vào sự chủ động của NCS trong việc liên hệ với GVHD và BM

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – ĐH Công đoàn ấn tượng với sự quy củ trong công tác quản lý NCS của BM Phân tích TCDN

Trong buổi lễ tổng kết, các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn cũng đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch NCS, cũng như trong quá trình thực hiện đề tài luận án như: những khó khăn trong tiếp cận tài liệu tiếng Anh (theo ý kiến của NCS Bạch Thị Quyên – ĐH Kinh tế Thái Nguyên), thu thập và xử lý số liệu (theo ý kiến của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang – ĐH Công đoàn)…

NCS Hoàng Thị Ngà – ĐH Hải Phòng phát biểu ý kiến tại buổi tổng kết

PGS.,TS Nghiêm Thị Thà đã thay mặt Bộ môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các giáo viên hướng dẫn và các Nghiên cứu sinh để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nghiên cứu sinh của Bộ môn. Buổi tổng kết công tác quản lý Nghiên cứu sinh của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mỗi Thầy, Cô của Bộ môn cũng như các giáo viên hướng dẫn cũng thấy rõ hơn vai trò và trọng trách cao cả của mình trong sự nghiệp đào tạo sau đại học của Học viện, các Nghiên cứu sinh cũng thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu và tồn tại của mình trong quá trình học tập.

PGS.,TS Nghiêm Thị Thà đã thay mặt Bộ môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các giáo viên hướng dẫn và các Nghiên cứu sinh

Một số hình ảnh của buổi tổng kết công tác quản lý NCS của BM Phân tích TCDN:

Các Đại biểu, GVHD, GV của BM và các NCS chụp ảnh kỷ niệm

MC Tuấn Dương khai mạc buổi tổng kết công tác quản lý NCS của BM Phân tích TCDN

PGS, TS. Giang Thị Xuyến – Học viện Tài chính phát biểu ý kiến

Các đại biểu, Giáo viên hướng dẫn, Giảng viên và Nghiên cứu sinh của

Bộ môn Phân tích TCDN chụp ảnh mừng buổi tổng kết  thành công tốt đẹp

Các đại biểu, Giáo viên hướng dẫn, Giảng viên và Nghiên cứu sinh của BM chụp ảnh lưu niệm 

 

 

 
Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp
Số lần đọc: 12638
Trang 1/1