HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 16:10

Tiến sĩ Vũ Đức Kiên

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Đức Kiên

Năm sinh: 1992

Học vị: Tiến sĩ

Ngạch viên chức: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Danh hiệu:

Điện thoại: 094.509.8686

Email: vuduckien231@gmail.com

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Từ năm 2010 đến 2014

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

Từ năm 2015 đến 2016

Thạc sĩ Kế toán và Tài chính, University of Salford, UK

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 Từ năm 2016 đến 2017

Chuyên viên tài chính, Công ty cổ phần GTNFoods, số 92 Võ Thị Sáu, Hà Nội

 

Từ năm 2017 đến nay

Giảng viên bộ môn Phân tích Tài chính, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

 

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 

 

 

 

 

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng

2016/2017

Học viện

Tham gia

2

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ngành Xi măng ở Việt Nam

2016/2017

Học viện

Tham gia

2. Các bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

  1.  

Bài tập Phân tích kinh tế

NXB Tài chính/2017

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                               

                 

                                                                                         

 

 

 

 

       

 

Số lần đọc: 2327