ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Chi bộ
Thứ hai, 27/04/2015 - 23:5

Vai trò chỉ đạo công tác chuyên môn của chi bộ khoa Tài chính doanh nghiệp

Vai trò chỉ đạo công tác chuyên môn của chi bộ khoa Tài chính doanh nghiệp

 

PGS.TS Bùi Văn Vần

Bí thư chi bộ khoa TCDN

 

      

Là khoa chuyên ngành có lịch sử ra đời, phát triển gắn liền với sự hình thành, phát triển của Học viện Tài chính, có thể khẳng định rằng: chi bộ khoa TCDN luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khoa, đặc biệt trong công tác chỉ đạo chuyên môn.

       Trong nhiệm kỳ 2012-2015 vừa qua, chi bộ khoa có sự biến động lớn về lực lượng. Đầu nhiệm kỳ, chi bộ có29 đảng viên; trong nhiệm kỳ kết nạp 4 đảng viên  mới, tiếp nhận 5 đảng viên chuyển sinh hoạt đến, 4 đảng viên (gồm cả Phó BT) chuyển sinh hoạtđi (do đi học nước ngoài hoặc nghỉ hưu); đến cuối nhiệm kỳ, chi bộ có 34 đảng viên. Sự biến động liên tục về lực lượng đã gây xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của chi bộ. Tuy nhiên, với tỷ lệ đảng viên chiếm 81% số CBVC của khoa; 91,2% đảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ; hầu hết các vị trí chủ chốt của các tổ chức chính quyền, đoàn thể, bộ phận trong khoađều do các Đảng viên đảm nhiệm. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các hoạt động của khoa nói chung và công tác chuyên môn của khoa nói riêng.

* Hoạt động lãnh đạo công tác giảng dạy và NCKH của giáo viên.

Chi bộ đã phối hợp với BCN khoa lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên, đảm bảo các đơn vị và cá nhân trong khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH theo đúng kế hoạch và tiến độ Học viện giao.Phong trào học tập bồi dưỡng của giáo viên trẻ trong khoa khá sôi nổi. Trong nhiệm kỳ qua: 3 giáo viên của khoa đượcphong PGS, 3 giáo viên bảo vệ thành công luận án TS kinh tế cấp học viện; 2 giáo viên đãbảo vệ luận án TS cấp Bộ môn; một sốđãbảo vệ xong chuyên đề tiến sĩ; hiện tại có 17 giáo viên của khoa đang làm NCS; số giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 38/44, chiếm tỷ lệ 86,4%; hiện khoa có 4 giáo viên đang học cao học và làm NCS ở nước ngoài; trong 2 năm học 2012-2013 và 2013-2014 giáo viên trong khoa đã hoàn thành 40 đề tài cấp HV, 2 giáo trình, 2 cuốn Bài tập môn học. Đây là những con số đáng nể khi đề cập tới kết quả hoạt động chuyên môn của khoa dưới sự lãnh đạo của chi bộ khoa TCDN.

      Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo các đơn vị bộ phận và cá nhân trong khoa tham gia xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành trong khoa và Học viện; hoàn thành mô tả chi tiết các môn học theo chương trình đào tạo tín chỉ; áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; tổ chức ra đề thi, coi thi và chấm thi nhanh, gọn, chính xác, hướng dẫn thực tập, hướng dẫn và chấm chuyên đề, luận văn tốt nghiệp nghiêm túc cho sinh viên các hệ chính quy tập trung, tại chức thuộc 2 chuyên ngành TCDN và Định giá.

Chi bộ đã chỉ đạo việc triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm gắn kết các bộ môn trong khoa, từ việc tổ chức hội thảo KH trong giáo viên, đến việc huy động giáo viên bộ môn phân tích TCDN tham gia hướng dẫn, chấm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành TCDN.Kết quả của các hoạt động trên được ghi nhận là tích cực, đáng phấn khởi, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong khoa. Ngoài ra, chi bộ đã lãnh đạo CBVC của khoa tham gia coi thi tuyển sinh đại học và sau đại học các hệ, tham gia tuyển dụng công chức giảng dạy của Học viện đúng quy chế, an toàn.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 1 cá nhân được tặng HCLĐ hạng 3; nhiều giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, CSTĐ ngành tài chính,CSTĐ Bộ khen; CSTĐ cấp học viện.

* Vềlãnh đạo phong trào học tập, NCKH của sinh viên

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo phong trào học tập và NCKH của sinh viên trong khoa thông qua BCN khoa và BCH LCĐ: từ việc kiện toàn BCS lớp, tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên mới nhập trường, tới việc tổ chức các hội thảo khoa học sinh viên, tổ chức Festival Giám đốc TCDN với sựđổi mới thường xuyên về nội dung và cách làm, thu hút sự chúý của sinh viên và dư luận; hướng dẫn sinh viên thực hiện các công trình dự thi NCKH với sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng,v.v;Vì vậy, khoa TCDN vẫn duy trì được vị thế là khoa có kết quả cao trong học tập và NCKH; thành tích năm sau đạt cao hơn so với năm trước. Mỗi năm khoa TCDN đều có từ 30 - 40 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp khoa, phần lớn các công trình NCKH gửi dự thi cấp Học viện đều đạt giải; là khoa có tỷ lệ lớp sinh viên được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến”cao trong học viện.Chi bộcũng thường xuyên chỉđạo công tác quản lý sinh viên trong điều kiện áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ, chấn chỉnh công tác VPK vàhoạt động CVHT theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tham gia và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ..

*Những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua là:

1)Lấy nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm mục tiêu tổ chức hoạt động của chi bộ.

Nghị quyết hoạt động của chi bộ khoa luôn nêu và bàn những định hướng tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã được Học viện giao trong kế hoạch đào tạo của năm học. Chi bộ không làm thay hoạt động của chính quyền, nhưng luôn định hướng cho hoạt động của chính quyền trong cả ngắn hạn và dài hạn trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

2)Cán bộ, đảng viên luôn phải là tấm gương cho quần chúng noi theo          

Các đ/c trong chi uỷ và hầu hết các đ/c đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chính quyền, đoàn thể luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, NCKH,vì vậy luôn tạo được sự tin tưởng đối với quần chúng trong đơn vị.

3)Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trịtrong công tác chuyên môn.

Chi bộ luôn định hướng và tạo điều kiện cho các tổ chức chính quyền, đoàn thể phát huy được tiếng nói của mình trong công tác chuyên môn của khoa; vì vậy, luôn phát huy tối đa được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Học viện giao cho.Nhờ vậy, bên cạnh vai trò quan trọng hàng đầu của các Bộ môn thì sự tham gia và tiếng nói của Công đoàn, Liên chi đoàn và chi đoàn giáo viên của khoa đã được phát huy và coi trọng đúng mức.

Hội thảo Khoa học khoa TCDN năm 2015 “Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong tiến trình Cổ phần hóa.”

Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 khối sinh viên khoa TCDN

“Giám đốc TCDN tương lai” và “Hot Star” luôn là đặc sản của Liên chi đoàn khoa TCDN 

Số lần đọc: 1