ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Chi bộ
Thứ hai, 22/08/2022 - 15:1

Đại hội chi bộ Khoa Tài chính doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nhiệm kỳ của sự đổi mới, sáng tạo và đột phá!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Tài chính, sáng ngày 17/08/2022, Chi bộ Khoa TCDN đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Phòng họp A1- Học viện Tài chính.

 

Đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2022 – 2025 thực hiện nghi lễ chào cờ

Tham dự Đại hội, về phía các Đại biểu, khách mời có TS. Lương Quang Hiển - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Hồ Phi Hà – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công Học viện. Về phía Chi bộ Khoa TCDN có PGS.TS Vũ Văn Ninh – Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa TCDN cùng toàn thể các Đảng viên của Chi bộ khoa TCDN.

 

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ khoa TCDN

Sau nghi lễ chào cờ, khai mạc, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Vũ Văn Ninh – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và TS.Phạm Thị Quyên - Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Ban Thư ký gồm: TS. Đặng Phương Mai và TS. Lâm Thị Thanh Huyền.

 

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

 

TS. Phạm Thị Quyên – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ

Sau khi nghe báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội, Đại hội đã được nghe toàn văn Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025 do PGS. TS. Vũ Văn Ninh, thay mặt Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trình bày. Báo cáo tổng kết đã khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của Học viện; những thuận lợi, khó khăn đối với việc triển khai các nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo cho biết, Chi bộ Khoa TCDN hiện có 38 đảng viên; trong đó đảng viên nữ là 30 đảng viên, đảng viên nam là 08 đảng viên. Có 37 đảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên (97,3%); có 6 đảng viên là PGS, TS (15,7%); 26 đảng viên có học vị Tiến sĩ (68,4%). Về trình độ lý luận chính trị, Cao cấp lý luận là 08 đảng viên, 23 đảng viên là trung cấp lý luận, 07 đảng viên có trình độ sơ cấp. Với sự đoàn kết, gắn bó và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó kết quả công tác Đảng của Chi bộ Khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2020-2022 là rất ấn tượng và toàn diện trên tất cả các mặt như sau:

 

PGS.TS.Vũ Văn Ninh trình bày BCTK công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ

* Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và CBVC của đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, GV trong khoa, định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên, quán triệt giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đảm bảo tinh thần đoàn kết nhất trí, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo của Học viện.

*Về lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã chỉ đạo các bộ môn tiến hành phân công hợp lý công tác giảng dạy cho giáo viên, thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành quy trình giảng dạy. Trong cả nhiệm kỳ 2020-2022, GV trong Khoa đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với một khối lượng lớn cho các hệ đào tạo theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo thành công việc tổ chức giảng dạy trực tuyến và giảng dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra; chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ ngân hàng đề thi cho các kỳ thi online; chỉ đạo chuyển đổi hình thức thi cho phù hợp; chỉ đạo biên soạn đề cương ôn tập theo hướng phù hợp với hình thức đào tạo trực tuyến. Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt chuyên môn và phương pháp giảng dạy phù hợp đào tạo trực tuyến. Chỉ đạo đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định về đào tạo trực tuyến, về tổ chức và thi trắc nghiệm máy, về quy định chuẩn mực đối với sinh viên, học viên của Học viện. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Chi bộ cũng lãnh đạo và định hướng đúng đắn hoạt động NCKH của giáo viên trong khoa; khuyến khích giáo viên trẻ tham gia NCKH và học tập bồi dưỡng, với kết quả trong cả nhiệm kỳ là giáo viên của Khoa hoàn thành 02 đề tài nhánh cấp Nhà nước, chủ trì và tham gia thực hiện 4 đề tài cấp Bộ, hoàn thành 43 đề tài cấp HV, 02 đề tài cấp Khoa; đã biên soạn được 17 giáo trình, sách bài tập và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy, đã viết được 251 bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện và của Khoa. Đáng chú ý là nhiều giáo viên trẻ của Khoa đã tham gia làm nòng cốt trong việc phối hợp tổ chức 04 cuộc hội thảo khoa học quốc tế của Học viện. Hầu hết giáo viên đều hoàn thành vượt định mức giờ NCKH theo quy định, được HV khen thưởng. Có 06 giáo viên bảo vệ thành công LATS cấp Học viện, 05 giáo viên đã bảo vệ LATS cấp bộ môn. Nhiều giáo viên của Khoa đã tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức như lớp bồi dưỡng chức danh GVCC, lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức về quản trị công ty, chiến lược tài chính công ty, luật đất đai....

 

Đảng viên Bạch Thị Thu Hường bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện

Chi bộ cũng thường xuyên chỉ đạo phong trào học tập và NCKH của sinh viên trong khoa. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong Khoa luôn đạt được mức cao. Kết quả học tập và rèn luyện luôn duy trì loại khá, giỏi và xuất sắc chiếm trên 60%, loại yếu, kém dưới 3%. Về kết quả rèn luyện loại SX, tốt và khá luôn chiếm trên 95%, loại trung bình luôn dưới 1%. Khoa TCDN là khoa có tỷ lệ lớp sinh viên được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến”cao trong Học viện. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức được 05 cuộc thi sân khấu hóa cho sinh viên tham gia, trong đó có 02 cuộc thi mang thương hiệu của khoa là Festival Giám đốc Tài chính tương lai, 02 cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính và 01 cuộc thi Nghề Thẩm định giá và kinh doanh BĐS trong tôi với các hình thức và nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo thành lập câu lạc bộ về Thẩm định giá và KD BĐS dành cho SV, tạo sân chơi bổ ích cho SV chuyên ngành Thẩm định giá và KD BĐS. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, giáo viên của Khoa TCDN đã hướng dẫn 106 đề tài dự thi NCKH SV cấp khoa với 4 giải nhất, 27 giải nhì, 48 giải ba và 27 giải khuyến khích. GV của khoa đã chấm 250 lượt công trình dự thi cấp khoa và cấp HV. Số công trình gửi dự thi cấp Học viện trong 2 năm qua là 25 công trình và có 04 công trình gửi dự thi cấp Bộ. Chỉ đạo tổ chức nhiều buổi giao lưu nghề nghiệp về lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thẩm định giá với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thực tế dành cho SV của Khoa bằng hình thức trực tuyến. Thông qua các buổi giao lưu nghề nghiệp đã thu hút đông đảo sinh viên của Khoa tham gia, đem lại nhiều giá trị gia tăng cho SV của Khoa. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức đưa sinh viên các lớp chất lượng cao chuyên ngành TCDN của Khoa đi thăm quan khảo sát thực tế bằng hình thức trực tuyến đối với công ty Ajinomoto, thăm quan trực tiếp tại công ty Honda Việt Nam.

 

Cuộc thi Giám đốc Tài chính tương lai được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo sinh viên tham gia

 

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính – một sân chơi trải nghiệm thực tế bổ ích dành cho sinh viên

* Về chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển Đảng: Chi bộ cũng đã chỉ đạo và phối hợp tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Khoa và Bộ môn theo yêu cầu của Học viện, tạo cơ sở cho việc cất nhắc, đề bạt các CBVC có đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý và tư cách đạo đức vào các cương vị lãnh đạo. Đồng thời, Chi bộ đã chỉ đạo việc lựa chọn nhân sự và chỉ đạo thành công Hội nghị LCĐ và Chi đoàn GV Khoa đảm bảo trẻ hoá, đổi mới đội ngũ cán bộ trên cơ sở có sự kế thừa hợp lý; nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của Khoa và Học viện.

Đối với công tác phát triển Đảng, Chi bộ thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng tạo nguồn cho việc phát triển Đảng của Chi bộ; trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã lựa chọn các quần chúng tích cực để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử người giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú để phát triển Đảng cho Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã kết nạp được 01 Đảng viên mới, giới thiệu 01 Đảng viên dự bị tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận cho Đảng viên mới, tổ chức chuyển Đảng chính thức cho 01 Đảng viên. Ngoài ra, chi bộ tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ 02 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho 01 đảng viên, Chi bộ đang tiếp tục bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú.

 

Lễ kết nạp Đảng viên Đào Hồng Nhung của Chi bộ Khoa TCDN

* Về công tác kiểm tra, giám sát: Hàng năm, Chi bộ đều tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giảng dạy, NCKH, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Đồng thời, chi bộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với cấp ủy và các đảng viên trong việc thực hiện nêu gương như đã cam kết vào đầu mỗi năm. Trong nhiệm kỳ này, không có Đảng viên, cán bộ, giáo viên nào của khoa bị phản ánh trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo của sinh viên, hoặc bị Học viện xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

* Về công tác lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể: Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo các đảng viên vận động cán bộ, GV trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Chi bộ và Khoa trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã phân công 01 đồng chí trong Chi uỷ có nhiệm vụ theo dõi và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, LCĐ và Chi đoàn GV của Khoa, đảm bảo phát huy vai trò và tiếng nói tích cực của các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động của khoa, cũng như tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng với quần chúng. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn khoa và LCĐ khoa đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, với những hình thức được đổi mới để phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhờ đó vẫn duy trì được truyền thống là các đơn vị có phong trào mạnh trong Học viện.

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Công đoàn khoa vận động, động viên CBVC tham gia giải thể thao truyền thống và giải bóng đá nam của Học viện, cùng với đó là các hoạt động chào mừng 8/3; 20/10; 20/11; hoạt động từ thiện được Khoa tổ chức thường xuyên, tổ chức nghỉ hè cho CBVC và gia đình, tổ chức thăm hỏi động viên các cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, gia đình cán bộ giáo viên có việc hiếu, hỷ; tổ chức bình xét khen thưởng các giáo viên và lãnh đạo tiêu biểu của khoa trong năm, lựa chọn 20 sự kiện tiêu biểu của khoa trong năm...

 

BCN Khoa phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 20-10 cho CBVC nữ trong Khoa

 

*Về kết quả thi đua, khen thưởng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã được Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tặng Bằng khen năm 2020 vì đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch,vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”; sang năm 2021, chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% Đảng viên của chi bộ đều “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” qua các lần phân loại. Trong 2 năm, có 03 đảng viên được Đảng ủy Bộ Tài chính tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”, có 11 Đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy HV khen thưởng. Trong nhiệm kỳ này chi bộ có 02 Đảng viên tham gia Đảng ủy HV, 01 Đảng viên tham gia UBKT Đảng ủy HV.

 

Đại diện Lãnh đạo Khoa và Công đoàn Khoa tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội chi bộ

 

Đại diện LCĐ và Chi đoàn GV của Khoa tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên, phần phát biểu ý kiến thảo luận và góp ý về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020–2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ đã diễn ra hết sức sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm. Nhiều ý kiến góp ý rất có giá trị nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện, Đồng chí Lương Quang Hiển - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đặc biệt, Đồng chí khẳng định đây là một Đại hội rất có chất lượng, chất lượng từ khâu tổ chức đến chất lượng về nội dung của Đại hội. Đảng uỷ Học viện luôn đánh giá cao vai trò định hướng và chỉ đạo của chi bộ khoa TCDN đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện giao cho Khoa, cũng như đối với những thành tích của các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc Khoa TCDN đạt được. Đồng chí mong muốn Chi bộ khoa TCDN tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Khoa để đưa Khoa TCDN tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò, vị thế hàng đầu trong các hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH của Học viện Tài chính.

 

TS. Lương Quang Hiển – Ủy viên BTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025

 

Thay mặt toàn thể đảng viên của Chi bộ khoa TCDN, PGS. TS Vũ Văn Ninh – Bí thư chi bộ đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm thường xuyên và chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ Học viện Tài chính, cũng như của cá nhân đồng chí Lương Quang Hiển đối với Chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn Đảng ủy Học viện Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao tới các mặt hoạt động của Chi bộ khoa TCDN, giúp Chi bộ khoa TCDN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì và phát huy tốt truyền thống của một chi bộ mạnh toàn diện cả về tổ chức, tư tưởng và hành động.

Sau phần thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020–2022 của Chi bộ; Đại hội đã tiến hành bầu cấp uỷ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ Khoa TCDN trực tiếp tại Đại hội. Với sự tín nhiệm cao, các đồng chí Vũ Văn Ninh, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Vân Anh, Đoàn Hương Quỳnh, Nguyễn Hồ Phi Hà đã đạt được bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Vũ Văn Ninh đã trúng cử Bí thư chi bộ và đồng chí Phạm Thị Vân Anh trúng cử Phó Bí thư chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Bỏ phiếu bầu cấp uỷ Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025

 

Chi uỷ Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Tiếp theo chương trình, TS. Đặng Phương Mai thay mặt Ban thư ký đã công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022 - 2025. Nghị quyết đã chỉ rõ mục tiêu nhiệm kỳ tới: 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong giảng dạy và NCKH; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hằng năm giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Khoa TCDN tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động bề nổi; chỉ đạo tăng cường thúc đẩy hoạt động NCKH theo hướng công bố quốc tế; duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Chi bộ; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của 100% các đảng viên tham dự Đại hội.

 

TS. Đặng Phương Mai thay mặt Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công rất tốt đẹp. Hy vọng, Chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng mọi hoạt động để đóng góp cho sự phát triển của Khoa TCDN nói riêng và Học viện Tài chính nói chung, hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính.

* Một số hình ảnh về đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2022-2025:

 

PGS.TS.Bùi Văn Vần đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị tại Đại hội

 

TS.Phạm Thị Vân Anh đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Chi bộ Khoa

 

TS.Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Chi bộ

 

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà phát biểu ý kiến tại Đại hội

PGS. TS Nguyễn Thị Hà phát biểu ý kiến tại Đại hội

Ban kiểm phiếu làm việc rất khẩn trương, hiệu quả

 

TS.Nguyễn Hữu Tân – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

 

Chi ủy khóa mới tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Niềm tin của các Đại biểu về sự Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển!

 

Chi bộ Khoa TCDN

 

Số lần đọc: 14