Thông tin tuyển sinh

Thông báo v/v điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2020

Ngày đăng: Thứ hai, 07/09/2020 - 16:33


Số: 1008/TB-HVTC ngày 07 tháng 9 năm 2020

Căn cứ Công văn số 1006/HVTC-QLĐT ngày 04/9/2020 của Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2020, Học viện Tài chính thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2020 như sau:

TT

Mã ngành/  chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

  Chương trình chất lượng cao (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2)

1

7340201C06

Hải quan & Logistics

A01,D01,D07

24

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

24

3

7340201C11

Tài chính doanh nghiệp

A01, D01, D07

24

4

7340302C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

24

5

7340302C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

24

  Chương trình chuẩn

6

7220201

Ngôn ngữ Anh (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2)

A01, D01, D07

20

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

20

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

20

9

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D07

20

10

7340201D

Tài chính – Ngân hàng

D01

20

11

7340301

Kế toán

A00, A01,D07

20

12

7340301D

Kế toán

D01

20

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

20

  Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân)

14

7340201DDP

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

20

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Số lượt đọc: 10605

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.