Thông tin tuyển sinh

Thông báo v/v Kế hoạch xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2021

Ngày đăng: Thứ bảy, 24/07/2021 - 8:1


Số: 797/TB-HVTC ngày 23 tháng 7 năm 2021

Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2021 như sau:

 

Mục

Thời gian

Nội dung

1

25/7/2021

 

Công bố kết quả xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào Chương trình chất lượng cao đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4, 5 và vào Chương trình chuẩn đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4.

2

27/7/2021

 

Trước 17h00

- 29/7/2021

Thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học vào Chương trình chất lượng cao đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4, 5 và vào Chương trình chuẩn đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4 đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 29/7/2021 trên trang: https://xacnhannhaphoc.hvtc.edu.vn.

3

31/7/2021

 

Trước 17h00

- 03/8/2021

Thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học vào Chương trình chất lượng cao đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4, 5 và vào Chương trình chuẩn đối với các đối tượng thuộc diện Ưu tiên 1, 2, 3, 4 gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) về Học viện Tài chính qua đường Bưu điện để xác nhận nhập học (thời hạn gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của Bưu điện, trước 17h00 ngày 03/8/2021).

4

Trước 17h00

03/8/2021

 

 

 

Công bố kết quả xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào Chương trình chuẩn đối với đối tượng thuộc diện Ưu tiên 5 (nếu còn chỉ tiêu).

5

04/8/2021

 

Trước 17h00

- 05/8/2021

Thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học vào Chương trình chuẩn đối với đối tượng thuộc diện Ưu tiên 5 gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) về Học viện Tài chính qua đường Bưu điện để xác nhận nhập học (thời hạn gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của Bưu điện, trước 17h00 ngày 05/8/2021).

6

28/8/2021

29/8/2021

Nhập học diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT

 

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 0961.481.086; 0967.684.086; 0981.896.517./.                    

Số lượt đọc: 555

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.