Thông tin tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng năm 2021

Ngày đăng: Thứ ba, 17/08/2021 - 18:55


Số: 862/TB-HVTC ngày 17 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Tài chính, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh: Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo nguyên tắc:

a) Trường hợp tuyển sinh do Nhà nước đặt hàng đào tạo thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng để đào tạo lao động cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; đối tượng thí sinh là người có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại tỉnh tính đến ngày 30/6/2021.

c) Trường hợp tuyển sinh do các chủ thể khác đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thực hiện theo hợp đồng giữa các bên liên quan, không trái với quy định của pháp luật;

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Đối với trường hợp tuyển sinh do Nhà nước đặt hàng hoặc tuyển sinh do chủ thể khác đặt hàng thì điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng, không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành/chuyên ngành đào tạo đã được công bố theo các phương thức xét tuyển trong đề án tuyển sinh (trừ xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021).

Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng để đào tạo lao động cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; đối tượng thí sinh là người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh; tỉnh cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thì điểm trúng tuyển có thể thấp hơn nhưng không thấp hơn quá 01 (một) điểm so với điểm trúng tuyển của ngành/chuyên ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng phải chịu trách nhiệm giải trình về nhu cầu đặt hàng đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo.

4. Chi phí đào tạo: Do Nhà nước hoặc tổ chức và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Học viện Tài chính và đơn vị đặt hàng.

5. Trách nhiệm của các bên

a) Đối với đơn vị đặt hàng

Căn cứ vào đối tượng và điều kiện quy định trên, nhận đăng ký tự nguyện tham gia đào tạo và cam kết của thí sinh, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người học đối với đơn vị đặt hàng.

Tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và đảm bảo theo Đề án tuyển sinh của Học viện, gửi danh sách và hồ sơ xét tuyển cho Học viện Tài chính trước ngày 20/10/2021.

Hồ sơ gồm:

- Số hộ khẩu thường trú (Bản sao/công chứng);

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021;

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao/công chứng);

- Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản chính) hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao/công chứng);

- Đăng ký tự nguyện tham gia đào tạo và cam kết làm việc tại đơn vị đặt hàng hoặc địa phương sau khi tốt nghiệp.. Lệ phí xét tuyển 100.000 đ/hồ sơ.

- Ký thỏa thuận và phối hợp với Học viện Tài chính trong quá trình tuyển sinh và quản lý người học trong suốt quá trình học; ký hợp đồng với Học viện Tài chính về đào tạo cho đơn vị đặt hàng (sau khi sinh viên nhập học); tiếp nhận và phân công công tác cho người học sau khi tốt nghiệp.

b) Học viện Tài chính

Căn cứ vào điểm chuẩn dựa kết quả điểm thi THPT, điểm chuẩn dựa vào kết quả học tập tuyển sinh năm 2021, Học viện  tổ chức xét tuyển cho các thí sinh do Nhà nước, các đơn vị hoặc Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đề nghị và thông báo kết quả bằng văn bản cho các đơn vị đặt hàng có đề nghị; tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học: trước ngày 30/10/2021.

Trước khi được vào học chính thức cùng khoá 59, đối với thí sinh trong khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ phải học bổ sung kiến thức phổ thông đạt yêu cầu mặt bằng chung của Học viện.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 04 3836 2161 hoặc 0961 481 086 hoặc 0967 684 086./.

Số lượt đọc: 63

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.