Thông tin tuyển sinh

Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào hệ Đại học chính quy năm 2022

Ngày đăng: Thứ tư, 13/07/2022 - 8:46


Số: 724/TB-HVTC ngày 12 tháng 07 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 của Học viện Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-HVTC ngày 22/6/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính;

Học viện Tài chính thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như­­­ sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Đối tượng quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT. Cụ thể:

1.1. Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh:

a)  Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế có nội dung đề tài dự thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

1.2. Ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh:

a) Thí sinh được quy định tại khoản a, mục 1.1 trên đây nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng;

b) Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

2. Hồ sơ đăng ký

2.1. Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

(2) Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế .

2.2. Xét tuyển thẳng thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; có Hộ khẩu thường trú và học 03 năm bậc THPT tại các huyện nghèo:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.

(2) Học bạ 3 năm học trung học phổ thông.

(3) Giấy khai sinh.

(4) Sổ hộ khẩu thường trú chứng minh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện nghèo từ 03 năm trở lên tính đến ngày 13/7/2022.

2.3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

(2) Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

3. Hình thức và thời gian đăng ký:

- Hình thức đăng ký: Thí sinh chụp và scan hồ sơ gửi về Học viện Tài chính qua địa chỉ email: xettuyenthang@hvtc.edu.vn

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 13/7 –  17h00 ngày 15/7/2022.

Mọi thông tin về đăng ký xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 0961.481.086; 0967.684.086; 0981.896.517

Số lượt đọc: 9

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.