Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh liên thông đại học chính quy đối với đối tượng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên năm 2023

Ngày đăng: Thứ tư, 05/04/2023 - 9:24


1. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy thuộc khối ngành kinh tế; có bằng tốt nghiệp cao đẳng “cử nhân thực hành” chính quy có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời hạn tối thiểu 2 năm.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng “cử nhân thực hành” chính quy thuộc khối ngành kinh tế, nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2,5 năm.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng loại hình đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GDĐT.
Phạm vi tuyển sinh
    Tuyển sinh nhiều đợt trong năm, bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển hoặc thi tuyển. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc cao đẳng, điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở bậc cao đẳng, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh

 

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
       Học viện quy định cụ thể mức điểm nhận hồ sơ, điểm trúng tuyển để đảm bảo chất lượng đầu vào.
Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển; hình thức nhận hồ sơ dự tuyển
      - Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định phát hành của Học viện Tài chính.
      - Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ tháng 3/2023, thông tin chi tiết theo thông báo của Học viện.
Chính sách ưu tiên
Theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lệ phí xét tuyển
Theo quy định hiện hành và quy định của Học viện Tài chính.
Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
Mức học phí không quá 1,5 lần so với hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn. Học phí có thể được điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và quy chế của Học viện, nhưng mức thay đổi hàng năm không quá 10% so với năm học trước.
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo thông báo tại: https://hvtc.edu.vn.


2. Tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học hình thức đào tạo chính quy
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy trong nước.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ GDĐT xác nhận.
Phạm vi tuyển sinh
    Tuyển sinh nhiều đợt trong năm, bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển hoặc thi tuyển. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc đại học, điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở bậc đại học, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
Chỉ tiêu tuyển sinh

 

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
       Học viện quy định cụ thể mức điểm nhận hồ sơ, điểm trúng tuyển để đảm bảo chất lượng đầu vào.
Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển; hình thức nhận hồ sơ dự tuyển
      - Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định phát hành của Học viện Tài chính.
      - Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ tháng 3/2022, thông tin chi tiết theo thông báo của Học viện.
Chính sách ưu tiên
Theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lệ phí xét tuyển
Theo quy định hiện hành và quy định của Học viện Tài chính.
Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
Mức học phí không quá 1,5 lần so với hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn. Học phí có thể được điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và quy chế của Học viện, nhưng mức thay đổi hàng năm không quá 10% so với năm học trước.
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo thông báo tại: https://hvtc.edu.vn.

 

Số lượt đọc: 4

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.