Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh loại hình vừa làm vừa học năm 2023

Ngày đăng: Thứ năm, 05/01/2023 - 9:52


1. Tuyển sinh vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT (gọi chung là THPT).
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm, bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển hoặc thi tuyển. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển. Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
Chỉ tiêu tuyển sinh


 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
       Học viện quy định cụ thể mức điểm nhận hồ sơ, điểm trúng tuyển để đảm bảo chất lượng đầu vào.
Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Học viện

 

 

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
      - Hồ sơ theo mẫu quy định phát hành tại Khoa Tại chức, Học viện Tài chính.
      - Thời gian và địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ tháng 3/2023 tại Khoa Tại chức, Học viện Tài chính (Phòng 115, tầng 1, nhà Hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Chính sách ưu tiên
Theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Lệ phí xét tuyển hệ vừa làm vừa học là: 100.000 đồng/lần xét tuyển.
Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
Mức học phí không quá 1,5 lần so với hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn. Học phí có thể được điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và quy chế của Học viện, nhưng mức thay đổi hàng năm không quá 10% so với năm học trước.
Thời gian dự kiến tuyển sinh và các đợt trong năm
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo thông báo tại: https://hvtc.edu.vn.
Các nội dung khác
Các nội dung khác được thực hiện theo quy định hiện hành.


2. Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung là trung cấp), cao đẳng, đại học thuộc các loại hình đào tạo có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời hạn tối thiểu dài hơn 20% so với loại hình chính quy của cùng chương trình đào tạo.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học thuộc các loại hình đào tạo trong khối ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời hạn tối thiểu dài hơn 20% so với loại hình chính quy của cùng chương trình đào tạo.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm, bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển hoặc thi tuyển. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp), dựa vào kết quả học tập bậc cao đẳng, đại học (đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển (đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp); điểm trung bình chung tích lũy ở bậc cao đẳng, đại học (đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học). Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
Chỉ tiêu tuyển sinh

 

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
       Học viện quy định cụ thể ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm trúng tuyển để đảm bảo chất lượng đầu vào.
Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Học viện
Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
      - Hồ sơ theo mẫu quy định phát hành của Học viện Tài chính.
      - Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ tháng 3/2022, thông tin chi tiết theo thông báo của Học viện.
Chính sách ưu tiên
Theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/lần xét tuyển.
Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
Mức học phí không quá 1,5 lần so với hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn. Học phí có thể được điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và quy chế của Học viện, nhưng mức thay đổi hàng năm không quá 10% so với năm học trước.
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
Tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo thông báo tại: https://hvtc.edu.vn.
Các nội dung khác
Các nội dung khác được thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Số lượt đọc: 184

Các thông tin tuyển sinh khác

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.