Thông tin tuyển sinh

Thông báo v/v Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 khóa 21 năm 2021

Số: 1141/TB-HVTC ngày 28 tháng 10 năm 2021

Thông báo v/v Tuyển sinh Liên thông đại học khóa 24 năm 2021

Số: 1134/TB-HVTC ngày 25 tháng 10 năm 2021

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.