Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  21
Áp dụng từ 22/05/2017 đến 28/05/2017 
21
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
22/05/2017

Sáng
Cả ngày: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Ba
23/05/2017

Sáng
Từ 08h30: Sinh hoạt chuyên môn về Kế toán tài chính PGS. Ngô Thị Thu Hồng Viên chức Khoa Kế toán PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều
Thứ Tư
24/05/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 392/QĐ-HVTC ngày 12/4/2017 PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Văn Bình, Văn phòng Học viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện ĐU, BGĐ, CĐHV; viên chức Văn phòng Học viện và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 18h00: Cuộc thi tìm hiểu về Hải quan - Festival Hải quan năm 2017 PGS. Nguyễn Thị Thương Huyền Bốn đội thi đến từ Khoa THQ, Khoa TCC, Khoa TCQT; giáo viên, sinh viên Khoa Thuế -Hải quan và đại biểu mời HT.700 ĐT
Hôm nay
25/05/2017

Sáng
Từ 08h30: Hội thảo khoa học giáo viên Khoa Lý luận chính trị PGS. Vũ Thị Vinh Giảng viên Khoa LLCT và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Làm việc với Đại học Luật Hà Nội về việc “Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức thi kết thúc học phần” PGS. Trương Thị Thủy Phó giám đốc phụ trách đào tạo; Lãnh đạo Ban KT&QLCL, Đại diện lãnh đạo các Ban: QLĐT, CTCTSV, TTGD PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh TS. Nguyễn Đức Lợi Giảng viên, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 18h30: Giao lưu, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên PGS. Bùi Văn Vần BCN khoa, BCH LCĐ Khoa TCDN; sinh viên CQ52,53,54 Khoa TCDN; đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
26/05/2017

Sáng
Từ 08h30: Làm việc với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội về công tác vệ sinh trường học PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 143/QĐ-HVTC ngày 22/02/2017 PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
08h30-17h00: Đào tạo kế toán quốc tế theo chương trình của ACCA (Môn F2: Management Accounting) PGS. Mai Ngọc Anh Giảng viên ACCA, giảng viên khoa kế toán PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Ngoại ngữ Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang Viên chức, sinh viên Khoa NN và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
27/05/2017

Sáng
07h30-17h30: Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ II TW Hội sinh viên - Học viện Tài chính Ban tổ chức cuộc thi, thí sinh, đại biểu mời và các bạn sinh viên HT700
Chiều
Chủ Nhật
28/05/2017

Sáng
Từ 07h30: Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt III năm 2017 PGS. Chúc Anh Tú Theo quyết định Khu Giảng đường A ĐT
07h30-12h00: Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ II TW Hội sinh viên - Học viện Tài chính Ban tổ chức cuộc thi, thí sinh, đại biểu mời và các bạn sinh viên HT700
Chiều
 Ghi chú
       

Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 5 vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn trước ngày 26/5/2017.