Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  13
Áp dụng từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 
13
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
27/03/2017

Sáng
Từ 08h30: Tư vấn trực tuyến công tác xét tuyển và hướng nghiệp năm 2017 TS. Nguyễn Đào Tùng Theo quyết định Phòng Studio PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946-27/3/2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ BTC Hội Thể thao và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Ba
28/03/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Thường vụ Đảng ủy PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo – Khoa Quản trị kinh doanh PGS. Trương Thị Thủy Viên chức Khoa Quản trị kinh doanh PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều
Thứ Tư
29/03/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hải Hà PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 173/QĐ-HVTC ngày 27/2/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học” PGS. Phạm Văn Liên Lãnh đạo các khoa, ban liên quan, bộ môn, trung tâm, 2 viện; CLB các GV và NCV trẻ; CB, GV, NCV có học vị từ tiến sĩ trở lên, các NCS và những người quan tâm HT.A1 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Hôm nay
30/03/2017

Sáng
Chiều Từ 14h00: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Chấp hành Đảng ủy PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Đào PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 99/QĐ-HVTC ngày 06/2/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
31/03/2017

Sáng
Từ 09h00: Trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo – Khoa Hệ thống thông tin kinh tế PGS. Nguyễn Trọng Cơ Viên chức Khoa Hệ thống thông tin kinh tế PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Hội thảo “Báo cáo tài chính của chính phủ - Những kinh nghiệm quốc tế tốt” PGS. Phạm Văn Liên Ông Ross Campbell – Giám đốc Lĩnh vực Công ICAEW; Lãnh đạo, chuyên viên KBNN; cán bộ giảng viên HVTC có liên quan GĐT5 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
01/04/2017

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
02/04/2017

Sáng
Từ 09h00: Lễ trao bằng Thạc sỹ cho học viên khóa 4 Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư PGS. Phạm Văn Liên Đại diện lãnh đạo HVTC, Đại diện trường ĐH Greenwich, ,VĐTQT, học viên MSc4 và khách mời Khách sạn Hilton
Chiều
 Ghi chú