Tiếng Việt | English
Tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 20 - năm 2017 (12/01/2017 | 17:45)
Số: 44/TB – HVTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Xem tiếp
TB tuyển sinh hệ đại học VB2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 1) năm 2017 (12/01/2017 | 12:07)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 1) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh hệ liên thông ĐH hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 (12/01/2017 | 12:02)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh hệ ĐH Văn bằng 2 năm 2017 (12/01/2017 | 10:27)
Số: 45/TB- HVTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư Khóa 7 (26/12/2016 | 10:53)
Thành công sau 6 khóa tuyển sinh, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 7 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment, viết tắt là MSc), khai giảng tháng 4/2017.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 8 (01/11/2016 | 08:55)
Sau 7 khóa đào tạo thành công, chương trình Thạc sỹ Tài chính doanh nghiêp & Kiểm soát quản trị đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những Chương trình Thạc sỹ quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt nhất, uy tín nhất tại Hà Nội và cả nước trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.
Xem tiếp