Tiếng Việt | English
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính do ĐH Leeds Beckett (Vương quốc Anh) cấp bằng Khóa MScF2017 (niên khóa 2017-2018) (10/02/2017 | 11:50)
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1003/QĐ-BGDĐT ký ngày 31 tháng 3 năm 2016, Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Leeds Beckett thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết như sau:
Xem tiếp
TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2016 (16/09/2016 | 09:50)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Xem tiếp