Tiếng Việt | English
TB tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (27/02/2017 | 14:20)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Ba Đình - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB mở lớp Thực hành kê khai và Kế toán thuế (27/02/2017 | 09:57)
NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HÀNH CỦA CÁC SINH VIÊN TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC ĐƠN VỊ THỰC TẾ, VÀ CÁC SINH VIÊN MUỐN TIẾP CẬN VỚI CÔNG VIỆC THỰC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
Xem tiếp
Thông báo mở khóa đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử tháng 03/2017 tại Hà Nội (24/02/2017 | 21:45)
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Xem tiếp
TB chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” (20/02/2017 | 10:47)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tháng 3/2017 tại Phan Huy Chú (10/02/2017 | 10:50)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội (07/02/2017 | 16:55)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB: Tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng ở địa điểm học Phan Phù Tiên (07/02/2017 | 10:48)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Ba Đình - Hà Nội như sau:
Xem tiếp