Tiếng Việt | English


Tin tức

Chương trình tìm kiếm tài năng sinh viên AOF’S GOT TALENT

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017, nhằm hưởng ứng hoạt động tháng thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn (26/03/1931 - 26/03/2017), tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TN các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn TN Học viện lập kế hoạch tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng sinh viên AOF’S GOT TALENT. Cuộc thi là cơ hội để tìm kiếm và phát triển các hạt giống tài năng phục vụ cho công tác phong trào trong toàn Học viện.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 27.899.448
  Online: 421

TIỆN ÍCH
LIÊN KẾT