Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 26/05/2017 - 14:6

Lịch bảo vệ tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Đình Hoàn
Ngày 26 tháng 5 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Đình Hoàn về đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu qua sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 509/QĐ-HVTC ngày 05/05/2017

Thời gian: 15h00 ngày 08/06/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:169
trang 1/5