HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:7

Ths. Nguyễn Thu Hà - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Nguyễn Thu Hà

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth):04/04/1989

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Cầu Giấy, HN

6. Cơ quan công tác: Bộ môn TCDH – khoa TCDN - HVTC

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : Nguyenthuha89.hvtc@gmail.com

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- 2007- 2011: Tham gia chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Tài chính – chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.

- 2011- 2013: Tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ tại Học Viện Tài chính – chuyên ngành kinh tế, tài chính – ngân hàng.

- 2012- nay: Là Thạc sỹ kinh tế và tham gia giảng dạy tại bộ môn tài chính doanh nghiệp – khoa TCDN – HVTC

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Giảng dạy SV khóa K49/05.1

- Giảng dạy SV khóa K49/05.2

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

Tham gia các đề tài:

-         “Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầuVLĐ trong các doanh nghiệp hiện nay” – chủ nhiệm T.S Đoàn Hương Quỳnh.

-         “Lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp – lấy tình huống tại công ty Agrifish An Giang”- Chủ nhiệm T.S Vũ Văn Ninh.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Nghiên cứu về tái cấu trúc tập đoàn, tổng công ty nhà nước

- Vấn đề về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

- Vấn đề về khả năng thanh toán của doanh nghiệp                            

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 1747