HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:29

CN. Lâm Thị Thanh Huyền - Bộ môn Định giá tài sản

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): LÂM THỊ THANH HUYỀN

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth):03/07/1989

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address):Long Biên- Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Định giá Tài sản- Khoa TCDN- HVTC

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : huyenlam.hvtc@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân (cao học viên)

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

- Từ năm 2007- 2011: là sinh viên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp- Học viện Tài chính.

- Từ năm 2012 đến nay: tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng- Học viện Tài chính.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Từ năm 2012 đến nay đã trực tiếp giảng dạy các lớp sinh viên CQ 47,48,49- Học viện Tài chính

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

Tham gia các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Học viện:

- “Hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Hoàng.

- “ Giải pháp hạ sốt và phá băng cho thị trường bất động sản Việt Nam”- Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Bình.

- “ Hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại”- Chủ nhiệm: Ths. Trần Thị Thanh Hà.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng Anh: IELTS 6.5

F. HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Sau khi bảo vệ luận văn thạc sỹ, tiếp tục nghiên cứu sinh.

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa về chuyên môn: định giá (đặc biệt là định giá tài sản vô hình), kinh doanh bất động sản và phong thủy…

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3238