HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ tư, 23/04/2014 - 23:33

Ths. Nguyễn Trường Phương - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

                                                                  LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Nguyễn Trường Phương

2. Giới tính (Sex): Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth): 20/11/1989

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Cầu Giấy, Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Phân tích TCDN, Khoa TCDN, Học viện Tài chính

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : Nguyentruongphuong@gmail.com

9. Học vị (Education level): Thạc sĩ

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

  • Đại học chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 9/2007 đến  7/2011

       Nơi học (trường, thành phố): Học viện Tài chính, Hà Nội.

       Ngành học: Tài chính – Ngân Hàng

  • Cao học : thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013

      Địa điểm : Trung tâm đại học Pháp tại Việt Nam – Đại học QG Hà Nội

      Ngành học : Quản trị tài chính

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

2 năm giảng dạy Đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, và đại học tại chức.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

Uỷ viên ban chấp hành liên chi Đoàn khoa TCDN

Bí thư chi Đoàn giáo viên khoa

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

Tiếng Anh

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3816