HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:23

CN. Đinh Thị Việt Nga - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Đinh Thị Việt Nga

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 23/04/1990

4. Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài Chính, Hà Nội.

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : ngadinh.vn@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

  1. Đại học chính quy tập trung

Thời gian đào tạo : từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2012

       Đia điểm: Học viện Tài chính, Hà Nội.

       Ngành học: Tài chính – Ngân Hàng

  1. Cao học

Thời gian : từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2015

      Địa điểm : Học viện Tài chính, Hà Nội

      Ngành học : Tài chính – Ngân hàng

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

Hiện tại đang là giảng viên tập sự bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài Chính nên chưa tham gia giảng dạy trực tiếp cho sinh viên.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): TIẾNG ANH C

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

1)     Trau dồi học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn về phân tích tài chính doanh nghiệp, tiến tới viết giáo án và hoàn thiện nội dung kiến thức, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tập sự.

2)     Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho bộ môn, Khoa và Học viện.

3)     Tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa và Học viện, viết bài đăng trên các ấn phẩm, tạp chí khoa học.

4)     Đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ đúng hạn, có chất lượng, tiến tới đăng ký xét  tuyển nghiên cứu sinh trong khoảng từ 3-5 năm.                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

 

Số lần đọc: 6316