HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:25

Ths. Vũ Thị Lan Nhung - Bộ môn Định giá tài sản

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): VŨ THỊ LAN NHUNG

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 1979

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Khoa TCDN- Học viện tài chính

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : vlnhung.hvtc@ gmail.com

9. Học vị (Education level):Thạc sĩ.

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

 - Học Đại học Tài chính kế toán Hà Nội từ 1997 đến 2001.

- Học Cao học tại Đại học kinh tế quốc dân từ 2005 đến 2008.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Tham gia giảng dạy định giá tài sản và kinh doanh bất động sản cho các hệ đào tạo chính quy, đại học bằng 2, đại học tại chức, liên thông của Học viện tài chính.

- Tham gia giảng dạy các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Định giá bất động sản do các doanh nghiệp, công ty bất động sản và các sàn giao dịch bất động sản tổ chức như: Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Việt Nam, Công ty bất động sản Viboss, Sàn giao dịch bất động sản Quân Thư, công ty Dabaco, v.v...

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

(Kể tên các công việc chuyên môn khác đã tham gia chẳng hạn như: Tham gia thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tham gia tư vấn về tài chính – kế toán cho các doanh nghiệp. Tham gia công tác kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

- Bài báo " Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam"- Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 11/ 2010.

- Bài báo "Phát triển đô thị bền vững trong tương lai" - Thời báo kinh tế Việt Nam  số ngày 27- 28/ 12 /2013.

- Giáo trình " Định giá tài sản" - NXB tài chính năm 2011- tham gia

- Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản- NXB tài chính 2012- tham gia.

- Đề tài " Kinh nghiệm phát triển nghề thẩm định giá" - 2009- tham gia.

- Đề tài " Các chính sách thu liên quan đến đất đai ở Việt Nam" - 2012- tham gia.

- Đề tài " Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam"- 2012- tham gia

- Đề tài " Hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" - 2012- tham gia

- Đề tài " Giải pháp " hạ sốt" và " phá băng" cho thị trường bất động sản Việt Nam- 2013 - tham gia

- Hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản thế chấp tại các Ngân hàng thương mại" - 2013- tham gia.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES): 

Chứng chỉ tiếng Anh B1 Châu Âu.

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

Số lần đọc: 2840