HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:27

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bộ môn Định giá tài sản

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): Nguyễn Thị Tuyết Mai                  

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 10/08/1978          

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Từ Liêm, Hà Nội.

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Định giá Tài sản 

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email): tuyetmaihvtc@gmail.com

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ, NCS

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING):

- Từ 1996- 2000: Học đại học tại Trường Đại học tài chính kế toán ( nay là Học viện Tài chính ).

- Từ 2006 - 2009 : Học cao học tại Học viện Tài chính.

- Từ 2012- nay: Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính.

- Năm 2004 tham gia lớp học đào tạo giáo viên chuyên ngành Định giá Tài sản và kinh doanh bất động sản do Học viện tổ chức.

- Năm 2005, tham gia học lớp định giá bất động sản do Cục giá tổ chức mời chuyên gia cao cấp, giáo sư Canada giảng dạy.

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Từ năm 2004: là giảng viên Bộ môn Định giá tài sản- Khoa Quản trị Kinh doanh – Học viện Tài chính.

- Từ năm 2007 thuộc bộ môn Định giá tài sản - Khoa Tài chính Doanh nghiệp- Học viện Tài chính;

- Giảng dạy các hệ đào tạo cuả Học viện : chính quy tập trung, Văn bằng hai,Liên thông đại học, Tại chức.

- Giảng dạy các lớp cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng về thẩm định giá trị tài sản cho Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam và các đơn vị tổ chức (chương trình được quản lý bởi Bộ Tài chính);

- Giảng dạy các lớp cấp giấy chứng nhận về định giá bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản cho Trung tâm bồi dưỡng thuộc Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Công ty Định giá và dịch vụ Tài chính Việt Nam, Tập đoàn bất động sản Thế kỷ;

- Giảng dạy nhiều khóa học về định giá bất động sản cho các sàn giao dịch bất động sản, các công ty kinh doanh bất động sản;

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

          - Chưa đảm nhiện vai trò quản lý.

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Tham gia Hội đồng chấm thi cấp thẻ thẩm định viên về giá do Cục giá, Bộ tài chính tổ chức hàng năm.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

-   Tham gia viết các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Học viện, như:

STT

Tên đề tài/dự án

Vị trí

Năm HT

1

Kinh nghiệm phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam

Tham gia

2008

2

Giải pháp phát triển nghề môi giới

Tham gia

2009

3

Giáo trình định giá tài sản 4 tín chỉ

Tham gia

2010

4

Chính sách thu liên quan đến đất đai

Tham gia

2011

5

Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản

Tham gia

2011

6

Hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia

2013

7

 

8

Giải pháp hạ sốt và phá băng cho thị trường bất động sản Việt Nam

Hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng Thương mại hiện nay.

Tham gia

 

Tham gia

2013

 

2013

Viết một số bài báo đăng trên các tạp chí NC TCKT của Học viện và kỷ yếu hội thảo của Khoa :

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực đối với thị trường bất động sản

- Thị trường bất động sản - thực trạng và giải pháp.

- Huy động vốn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

- Minh bạch hóa thị trường bất động sản Việt Nam.

- Phương pháp so sánh trong định giá bất động sản.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES)

            Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

F. HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Nghiên cứu các nội dung liên quan đến định giá, thẩm định giá tài sản (bất động sản; máy, thiết bị; doanh nghiệp; hàng hóa) phục vụ cho giảng dạy chuyên ngành.

            - Nghiên cứu các nội dung liên quan đến bất động sản và thị trường bất động sản;

- Nghiên cứu sử dụng các công cụ tài chính trong quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam.                                                                   

                                                                                                                       

 

 

 

 

Số lần đọc: 3557