HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:33

Ths. Nguyễn Thị Bảo Hiền - Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

                                                                   LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): NGUYỄN THỊ BẢO HIỀN

2. Giới tính (Sex): Nữ

3. Ngày sinh (Date of Birth): 13/10/1986

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Đống Đa – Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Bộ môn TCDN – Khoa TCDN – Học viện Tài Chính

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : baotuyet131086@gmail.com

9. Học vị (Education level): Thạc sỹ kinh tế

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING):

- Đại học: Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính giai đoạn 2004 – 2008

- Cao học: Ngành Kinh tế, tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính giai đoạn 2008 – 2011

- Nghiên cứu sinh: Ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính giai đoạn 2012 - 2015

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

            - Tại Học viện: Giảng dạy các lớp chính quy, liên thông, tại chức, bằng 2.

            - Ngoài học viện: + Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

+ Giảng dạy tại trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội

+ Giảng dạy tại trường Đại học tư thục Hữu Nghị

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

            - Có 2 bài báo được đăng tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán của Học viện tài chính.

            - Tham gia viết 1 đề tài cấp Bộ.

            - Tham gia viết 2 đề tài cấp học viện

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

            Chứng chỉ B1 Châu Âu

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Tham gia viết các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, cấp Bộ.

            - Viết Báo gửi đăng các tạp chí.

            - Hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

            - Chủ trì đề tài nghiên cứu cấp Học viện.

            - Hoàn thành luận án tiến sĩ.

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 3001