Tiếng Việt | English
Tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 20 - năm 2017 (12/01/2017 | 17:45)
Số: 44/TB – HVTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Xem tiếp
TB tuyển sinh hệ đại học VB2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 1) năm 2017 (12/01/2017 | 12:07)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 1) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư Khóa 7 (26/12/2016 | 10:53)
Thành công sau 6 khóa tuyển sinh, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 7 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment, viết tắt là MSc), khai giảng tháng 4/2017.
Xem tiếp
TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2016 (16/09/2016 | 09:50)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Xem tiếp
Chương trình LKĐT cấp hai (02) bằng ĐH chính quy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tiếp tục nhận hồ sơ KĐXT dựa theo điểm thi (19/08/2016 | 09:28)
Thực hiện sứ mệnh đào tạo cung cấp cho nền kinh tế đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán cho nền kinh tế, Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Greenwich bắt đầu tuyển sinh tuyển sinh Khóa 1 - Chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Đại học chính quy (Dual Degree Programme), gọi tắt là DDP.
Xem tiếp