Tiếng Việt | English
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính do ĐH Leeds Beckett (Vương quốc Anh) cấp bằng Khóa MScF2017 (niên khóa 2017-2018) (10/02/2017 | 11:50)
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1003/QĐ-BGDĐT ký ngày 31 tháng 3 năm 2016, Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Leeds Beckett thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết như sau:
Xem tiếp
TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2016 (16/09/2016 | 09:50)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Xem tiếp
Chương trình LKĐT cấp hai (02) bằng ĐH chính quy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tiếp tục nhận hồ sơ KĐXT dựa theo điểm thi (19/08/2016 | 09:28)
Thực hiện sứ mệnh đào tạo cung cấp cho nền kinh tế đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán cho nền kinh tế, Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Greenwich bắt đầu tuyển sinh tuyển sinh Khóa 1 - Chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Đại học chính quy (Dual Degree Programme), gọi tắt là DDP.
Xem tiếp