HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ tư, 28/01/2015 - 22:23

CN. Phạm Minh Đức

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): PHẠM MINH ĐỨC

2. Giới tính (Sex): Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth): 

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): 

6. Cơ quan công tác: Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp – Học Viện Tài Chính

7. Điện thoại (Tel): 

8. Hòm thư điện tử (Email) :

9. Học vị (Education level): Cử nhân

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

Thời gian

Cấp học

Địa điểm

1996 - 2001

Cấp I

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự - Long Biên –Hà Nội

2001 - 2005

Cấp II

Trường THCS Ngô Gia Tự - Long Biên –Hà Nội

2005 - 2008

Cấp III

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Long Biên –Hà Nội

2008 - 2012

Đại học

Học Viện Tài Chính -  Hà Nội

2013 -  nay

Cao học

Học Viện Tài Chính -  Hà Nội

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)

- Hiện tại đang là giảng viên tập sự bộ môn Tài chính doanh nghiệp- Học viện tài chính nên chưa được tham gia giảng dạy trực tiếp cho học viên

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

- Hiện là thành viên trong BCH Liên chi đoàn Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Do kinh nghiệm và kiến thức còn cần trau dồi thêm nên chưa có nhiều hoạt động chuyên môn khác. Tuy nhiên, trước đây đã có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nên cũng có kinh nghiệm ban đầu trong việc thẩm định dự án đầu tư hay thẩm định tình hình tài chính của một số doanh nghiệp

 

 

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

- Hiện tại, chưa có ấn phẩm hay nghiên cứu nào được công nhận. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ cố gắng tham gia viết báo và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn,

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

- Tiếng Anh: Trình độ C- Loại Giỏi.

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trong thời gian tới, dự định hướng nghiên cứu khoa học tập trung vào các mảng đề tài về quản lý dòng tiền tại các doanh nghiệp, các giải pháp hỗ trợ thị trường thị trường chứng khoán phát triển trong thời gian tới

                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 2631