Tìm
English
Tuyển sinh

Tuyển sinh các khóa ngắn hạn

Tin tức

TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu TCKT

Truy cập

Có lỗi nghiêm trọng xảy ra.
Transaction (Process ID 66) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết