Tìm
English
Lịch cơ quan

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:04 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 07/12/2021 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 07/12/2021
Địa điểm: VPCĐ P.201 –Tầng 2 Nhà TV
Thành phần: Các đ/c trong Ban Thường vụ CĐHV
Chủ trì: PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chuẩn bị: VPCĐ
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Họp Ban Thường vụ

Công đoàn  Học viện

 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết