Tìm
English
Lịch cơ quan

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường HVTC (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Cập nhật: Thứ Hai, 06/12/2021 22:00 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 07/12/2021 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 07/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn HV, Bí thư Đoàn Thanh niên. Lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương
Chủ trì: Bộ Tài chính
Chuẩn bị: TCCB; VPHV, TTTT; QTTB; CTCTSV
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Công bố Quyết định của

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận Hội đồng trường và

Chủ tịch Hội đồng  trường HVTC
(Trực tiếp kết hợp trực tuyến)
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết