Tìm
English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:05 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 07/12/2021 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 07/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Các thành viên HĐ, Ban Thư ký, Thư ký các nhóm theo quyết định số 1239 ngày 26/11/2021
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: KT&QLCL, QTTB; TTTT
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Họp Hội đồng Tự đánh giá

CTĐT ngành Kế toán

(Trực tiếp kết hợp trực tuyến)
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết