Tìm
English
Lịch cơ quan

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Phương Thùy

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:07 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 09/12/2021 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 09/12/2021
Địa điểm: P208 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 960/QĐ-HVTC ngày 08/10/2021
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: SĐH
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

kinh tế cấp Học viện cho

NCS Trần Phương Thùy
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết