Tìm
English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 24 và Đại học văn bằng 2 khóa 21

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:08 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 10/12/2021 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 10/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Thành viên HĐTS theo Quyết định số: 1137/QĐ-HVTC ngày 16/11/2021
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: QLĐT; QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ

Liên thông đại học khóa 24 và

Đại học văn bằng 2 khóa 21
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết