Tìm
English
Lịch cơ quan

Họp rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành (Trực tiếp kết hợp trưc tuyến)

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:09 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 10/12/2021 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 10/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Hội đồng khoa học đào tạo Học viện
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: QLĐT; QTTB; TTTT
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:
Họp rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành (Trực tiếp kết hợp trưc tuyến)
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết