Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017)

Cập nhật: Thứ Sáu, 19/05/2017 17:19 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Tư, 24/05/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Tư, 24/05/2017
Địa điểm: PH.206 PHC
Thành phần: Theo Quyết định số 392/QĐ-HVTC ngày 12/4/2017
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ