Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Văn Bình, Văn phòng Học viện

Cập nhật: Thứ Sáu, 19/05/2017 17:19 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Tư, 24/05/2017 vào lúc 15h00
Ngày kết thúc: Thứ Tư, 24/05/2017
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Đại diện ĐU, BGĐ, CĐHV; viên chức Văn phòng Học viện và đại biểu mời
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ