Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Làm việc với Đại học Luật Hà Nội về việc “Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức thi kết thúc học phần”

Cập nhật: Thứ Sáu, 19/05/2017 17:23 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 25/05/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 25/05/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Phó giám đốc phụ trách đào tạo; Lãnh đạo Ban KT&QLCL, Đại diện lãnh đạo các Ban: QLĐT, CTCTSV, TTGD
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ