Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Làm việc với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội về công tác vệ sinh trường học

Cập nhật: Thứ Sáu, 19/05/2017 17:26 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 26/05/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 26/05/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Theo Quyết định số 143/QĐ-HVTC ngày 22/02/2017
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ