Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Đào tạo kế toán quốc tế theo chương trình của ACCA (Môn F2: Management Accounting)

Cập nhật: Thứ Sáu, 19/05/2017 17:26 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 26/05/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 26/05/2017 vào lúc 17h00
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Giảng viên ACCA, giảng viên khoa kế toán
Chủ trì: PGS. Mai Ngọc Anh
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ