Tìm
English
Lịch cơ quan

Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Thuế và Hải quan: "Học tập và rèn luyện trong môi trường trực tiếp kết hợp trực tuyến"

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:02 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 06/12/2021 vào lúc 13h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 06/12/2021
Địa điểm: Trực tuyến
Thành phần: Toàn thể CBVC, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan và đại biểu mời
Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Chiến
Chuẩn bị: THQ; TTTT
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:
Hội thảo khoa học sinh viên  Khoa Thuế và Hải quan: "Học tập và rèn luyện trong môi trường trực tiếp  kết hợp trực tuyến"
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết