Tìm
English
Lịch cơ quan

Làm việc về công tác cán bộ

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:03 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 06/12/2021 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 06/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Chi uỷ, tập thể Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn của khoa Lý luận chính trị; và toàn thể viên chức bộ môn Triết học Mác-Lênin
Chủ trì: PGS. Nguyễn Mạnh Thiều
Chuẩn bị: TCCB, QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:
Làm việc về công tác cán bộ
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết