Tìm
English
Lịch cơ quan

Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:06 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 09/12/2021 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 09/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Đại diện: Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo ban TCCB, Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện; Toàn thể viên chức ban Khảo thí và quản lý chất lượng
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị: TCCB, QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:
Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết