Tìm
English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình khóa 57 và 58 năm 2021

Cập nhật: Thứ Bảy, 04/12/2021 10:09 - bởi Văn Phòng HVTC
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 10/12/2021 vào lúc 10h00
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 10/12/2021
Địa điểm: PH.A1 LVH
Thành phần: Theo Quyết định số 1070/QĐ-HVTC ngày 29/10/2021
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: QLĐT; QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú:
Số 1, Lê Văn Hiến:
File đính kèm:
Nội dung:

Họp Hội đồng tuyển sinh học cùng

 lúc hai chương trình khóa 57 và 58

 năm 2021
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ    

Danh sách liên kết