Tìm
English
Thứ sáu, 27/04/2018 - 8:42

Học viện Tài chính chủ trì hội thảo cấp quốc gia “Chính sách thuế, tài chính đặc thù cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”
Ngày 27 tháng 4 năm 2018

PGS.TS. Phạm Văn Liên – Phó Giám Đốc Học viện Tài chính phát biểu đề dẫn Hội thảo

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Khách sạn Công đoàn, Học viện Tài chính phối hợp với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách thuế, tài chính đặc thù cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” Hội thảo được tổ chức trong hệ thống đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 theo QĐ 844/QĐ-TTg.

Toàn cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo: PGS.TS Phạm Văn Liên – Phó giám đốc Học viện Tài chính và TS. Phạm Hồng Quất – Cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Về phía Học viện Tài chính có sự tham gia của PGS.TS Lê Văn Ái - Nguyên PGĐ Học viện Tài chính, PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền -Trưởng khoa Thuế - Hải Quan, PGS.TS Bùi Văn Vần - Trưởng khoa TCDN, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Tại chức, PGS.TS. Bùi Đường Nghiêu - Viện Đào tạo Quốc tế, PGS. TS Nguyễn Bá Minh - Viện Kinh tế Tài chính, PGS.TS Ngô Thanh Hoàng - P.Trưởng ban QLKH, TS. Nguyễn Đào Tùng-Trưởng ban QLĐT cùng các nhà khoa học của Học Viện Tài chính.

Về phía Cục Phát triển thị trường KH&CN có sự tham gia của TS. Nguyễn Sỹ Đăng - Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình KH&CN Quốc Gia, TS. Nguyễn Huy Cường - Phòng đào tạo và HTQT, Cục PTTT KH&CN và các nhà nghiên cứu về thị trường KH&CN.

Tham dự hội thảo còn có các khách mời từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như: TS. Võ Trí Thành - Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, TS. Nguyễn Minh Phong, phó vụ trưởng Báo Nhân dân; TS. Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; TS. Phạm Thị Thu Hiền, Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế, Ths. Lê Nguyễn Hồng Phương, Đại biểu “Quốc hội trẻ 2015”, đại học Northamton; bà Đỗ Tú Anh - Phó Giám đốc thường trực trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Đại diện vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp, Viện CL&CS Tài chính, cùng các nhà khoa học của Học viện Tài chính, chuyên viên các phòng ban Cục PTTT và DN KHCN, các nhà khoa học thuộc các trường Đại học và các Viện nghiên cứu, trung ương đoàn và các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí ngành Tài chính.

Mở đầu chương trình, TS. Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục PTTT và DN KHCN phát biểu khai mạc Hội thảo

Bài đề dẫn của PGS.TS Phạm Văn Liên khẳng định: “Quốc gia khởi nghiệp” là một khái niệm nhằm chỉ ra và định vị cho một quốc gia trong quá trình xây dựng, tồn tại và phát triển của mình. Với tinh thần này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã khởi xướng một tinh thần khởi nghiệp trong xây dựng và phát triển đất nước, đó là cần “tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, khởi nghiệp quốc gia với mục tiêu xây dựng và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã có những thành công nhất định tuy nhiên chặng đường đồng hành cùng với khởi nghiệp sáng tạo còn rất cần hoàn thiện và sửa đổi hành lang pháp lý đặc biệt là các chính sách tài chính nhằm sát cánh trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp.”

 Ban tổ chức hội thảo nhận được 35 bài viết và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các vị đại biểu có mặt trong Hội thảo này để làm rõ sâu sắc thêm các vấn đề sau đây:

Một là, đi sâu phân tích các khía cạnh lý thuyết cũng như thực tiễn về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế chính sách tài chính, kế toán, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua.

Hai là, phân tích làm rõ những thành công và hạn chế trong việc sử dụng cơ chế, chính sách tài chính nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của các nước từ đó đúc kết bài học cho Việt Nam.

Ba là, cho ý kiến về các giải pháp, đề xuất nhằm đổi mới cơ chế chính sách tài chính để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025.

Hội thảo nhận được bốn tham luận và mười ba ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp.

 

                                 

 PGS.TS Phạm Văn Liên- Phó giám đốc Học viện Tài chính, TS. Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục PTTT và DN KHCN

đồng chủ trì hội thảo

Sau gần 4h làm việc Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến đóng góp có giá trị từ các đại biểu, các nhà khoa học cũng như các khách mời. Các ý kiến đều tập trung vào các vấn đề sau đây:

  • Cơ chế chính sách thuế, tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
  • Cần triển khai các chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phục vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
  • Đưa ra một số gợi ý cụ thể về các chính sách thuế, chính sách tài chính - tín dụng hỗ trợ cho các Start up

Một số hình ảnh của Hội thảo

TS. Lê Thị Mai Liên - Viện CL & CS Tài chính tham luận tại Hội thảo

PGS.TS Lý Phương Duyên trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS Bùi Văn Vần phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Nguyễn Minh Phong - Báo Nhân dân

TS. Võ Trí Thành - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

PGS.TS Lê Văn Ái phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Lê Thị Thanh phát biểu tại Hội thảo

Ths. Lê Nguyễn Hồng Phương phát biểu tại Hội thảo

Bà Đỗ Tú Anh phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

 

 

 

Bài: Ban QLKH
Số lần đọc: 26

Danh sách liên kết