Tìm
English
Thứ sáu, 03/01/2020 - 9:12

Video giới thiệu Học viện Tài chính
Học viện Tài chính trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đáng tự hào là nền tảng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Học viện thực hiện Sứ mệnh "Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội", với mục tiêu: Xây dựng, phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế - Tài chính - Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2792

Danh sách liên kết