Tìm
English
Thứ ba, 04/02/2020 - 9:16

Học viện Tài chính kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020)
(HVTC) – Sáng 03/2, tại trụ sở chính - số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN, Đảng ủy Học viện Tài chính đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020).

 Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, chi ủy 29 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tài chính.

Buổi Lễ còn vinh dự đón tiếp sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên cao cấp.

Phát biểu mở đầu, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nêu tóm tắt lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam với những dấu mốc quan trọng, những thành tựu to lớn đã đạt được trong chặng đường 90 năm qua. Đồng chí khẳng định: “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang”.

Đây là dịp Đảng ủy và toản thể đảng viên cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tri ân sâu sắc tới các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; cùng với đồng chí, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên cao cấp phát biểu

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức trung ương, Báo cáo viên cao cấp trình bày những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí chỉ rõ: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hội nghị là hoạt động nhằm tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nắm vững các yêu cầu, nội dung được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và đảm bảo kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quảcông tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ trong thời gian tới, đảm bảo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Học viện Tài chính trong năm 2020 được đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nêu trong Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Trong năm 2020, nhiệm vụ công tác chủ yếu mà Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo là:
Một là: lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên;  thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý và phục vụ tốt.

Hai là: lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ba là: Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ cuộc vận động“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần làm cho Đảng ta thực sự trong sạch “là đạo đức, là văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định.

Bốn là:  Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 208

Danh sách liên kết