Tìm
English
Thứ tư, 19/02/2020 - 11:12

Học bổng chính phủ Australia (ASS) vòng tuyển chọn 2020
Ngày 19 tháng 02 năm 2020

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sỹ ở Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2021. Xin lưu ý là đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sỹ.

Các ứng viên nhận được học bổng sẽ theo học bậc thạc sỹ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phts triển kinh tế, hạ tầng gvaf giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu và đổi mới. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của học bổng Chính phủ Austrlia (AAS). Trong số 50 ứng viwwn được tuyển chọn năm ngoái, có 10 ứng viên khuyết tật và 3 ứng viên đến từ các vùng nông thôn khó khăn.

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

Các ứng viên xin học bổng sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xem tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/.

Vòng tuyển chọn năm 2020 niên khóa 2021 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

Ban Hợp tác Quốc tế
Số lần đọc: 336

Danh sách liên kết