Tìm
English
Thứ tư, 06/05/2020 - 19:31

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - thiên sử vàng của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam
(HVTC) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nối tiếp thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và những thắng lợi sau này trong đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình cũng như bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng ôn lại những hình ảnh, con số và sự kiện để hiểu rõ hơn và khắc ghi về một chiến công hiển hách của lịch sử dân tộc. Đây là thắng lợi đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ tự lực cánh sinh, đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá về chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. Còn Yvone Pagniez một học giả Pháp thì cay đắng thốt lên: "Than ôi! Máy bay của ta lại thua đôi bồ dân công của Việt Minh". 

Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao

Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castriesđược giao nhiệm vụ phòng thủ ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với chức vụ chỉ huy trưởng của Pháp (tháng 12 năm 1953) và thăng hàm chuẩn tướng vào ngày 16 tháng 4 năm 1954

Hình ảnh quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ năm 1953

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 12/1953

Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

trước khi chiến dịch diễn ra

Trong chiến thắng vang dội của Điện Biên Phủ - vai trò của giao thông, vận tải có vai trò quan trọng được ta xác định "cầu đường đi trước một bước" đối với công tác vận tải. Đây là một trong những chiến công lớn của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tù binh Pháp bị dẫn giải trong chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy cả 8 chiến dịch lớn, trong đó Điện Biên Phủ là chiến dịch lớn nhất. Thắng lợi của chiến dịch này có ý nghĩa và tầm vóc vượt xa các chiến dịch trước về nhiều mặt, càng khẳng định tài thao lược xuất chúng của vị Tổng tư lệnh.Vị tướng đặc biệt này không tốt nghiệp một trường võ bị chính quy nào và xuất thân từ một thầy giáo lịch sử. Cách đây hơn 60 năm, lúc 44 tuổi đã chỉ huy một đội quân nông dân đương đầu với một đội quân được xem là hùng mạnh nhất thế giới  lúc bấy giờ và làm nên chiến thắng vang dội.

Bác Hồ lại chọn ông Võ Nguyên Giáp - người không học trường quân sự nào làm người đứng đầu quân đội Việt Nam và được phong tướng 4 sao từ tháng giêng năm 1948, khi mới 37 tuổi. Sự lựa chọn và tin tưởng vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là sự sáng suốt trong tầm nhìn và sử dụng nhân tài của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huân chương cho các chiến sĩ Điện Biên lập công xuất sắc

Ban CTCT&SV (ảnh: tư liệu)
Số lần đọc: 241

Danh sách liên kết