Tìm
English
Thứ hai, 25/05/2020 - 19:0

Học viện Tài chính bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều ngày 25/05/2020, Tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp thành phố (2018 - 2020) với chủ đề “Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” do PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính làm chủ nhiệm đề tài. PGS.,TS. Ngô Thanh Hoàng làm thư ký đề tài.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được thành lập gồm GS.TS. Sử Đình Thành - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Hồng Thắng - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; TS. Mai Đình Lâm - Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Thuấn - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hương - Thư ký hành chính.

Tham gia bảo vệ có cán bộ, GV HVTC cán bộ NCKH của địa phương: PG.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Học viện Tài chính; PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng - Phó Trưởng Ban Quản lý khoa học Học viện Tài chính;  Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Trưởng ban Quản trị thiết bị Học viện Tài chính, Ths Hy Hải Yến và các GV của HVTC cùng cán bộ của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh tham gia đề tài.

Các thành viên của hội đồng đánh giá cao những nỗ lực mà nhóm đề tài đạt được: trong một thời gian ngắn đã xử lý khối lượng dữ liệu lớn về các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những lý luận quan trọng về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được nhóm nghiên cứu giải quyết một cách thấu đáo. Đề tài cũng đưa ra những vấn đề khác biệt về kinh tế xã hội của Hồ Chí Minh so với các tỉnh thành khác trong việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập. Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài đáp ứng yêu cầu đặt hàng của thành phố.

Đề tài được thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2020) với 3 nội dung chính: Điều tra, đánh giá thực trạng về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020; Đề xuất một số giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Hồ Chí Minh; Nghiên cứu mô hình thí điểm thực hiện giải pháp cơ chế tự chủ tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với những luận giải về khoa học, việc nghiên cứu thực tiễn đa chiều, có hệ thống cùng với việc phân tích chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả thực tiễn về tính khả thi, bền vững của triển khai tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đề tài đã chỉ rõ những ưu tiên cần giải quyết trong thực tiễn và đưa ra bộ giải pháp có tính khả thi cao, gắn liền với khung thời gian, khung nội dung kế hoạch, khung giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài đã thảo luận, nhận xét về kết quả của đề tài và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả, Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.

Đề tài đưa ra các giải pháp tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người sử dụng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; góp phần thực hiện tốt hơn công bằng trong sử dụng dịch vụ công; nâng cao điều kiện tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ của các đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Khoa học Công nghệ khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ trình bày kết quả nghiên cứu

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng làm rõ thêm nội dung nghiên cứu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

GS.TS. Sử Đình Thành - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Đại diện Sở khoa học công nghệ Hồ Chí Minh phát biểu

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Ban Quản lý Khoa học
Số lần đọc: 371

Danh sách liên kết