Tìm
English
Thứ sáu, 26/06/2020 - 10:7

Hội thảo Khoa học Quốc gia: 5 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (đợt 1)
(HVTC)- Chiều 16/6, tại Trụ sở chính Học viện Tài chính (số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Hà Nội), Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính đã phối hợp với Học viện Tài chính đồng tổ chức Hội thảo “Dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam.”. Đại diện cho các tổ soạn thảo với các tham luận đã được trình bày về nội dung 5 chuẩn mực dự kiến ban hành năm 2020 tại Hội thảo, thu hút được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học hàng đầu về Kế toán – Tài chính và các nhà quản lý đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự hội thảo, về phía Bộ Tài chính có sự hiện diện của TS. Vũ Đức Chính - Cục Trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán; Bà Lê Thị Tuyết Nhung và PGS.TS. Lưu Đức Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán; Các thành viên tổ Biên tập hệ thống chuẩn mực kế toán công -  Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán.

Về phía Ngân hàng Thế giới, có sự hiện diện của bà Trần Thúy Hà;

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Lan.

Về phía Học viện Tài chính có sự hiện diện của PGS;TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; Các Phó Giám đốc: PGS. TS. Trương Thị Thủy, PGS. TS. Nguyễn Vũ Việt, TS. Nguyễn Đào Tùng. PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Bộ môn Kế toán công; PGS.TS Mai Ngọc Anh, Trưởng Khoa Kế toán.

TS. Vũ Đức Chính - Cục Trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán- Bộ Tài chính phát biểu khai mạc 

Tham gia Hội thảo còn có các đại biểu là Lãnh đạo, giảng viên  các trường Đại học, Học viện thuộc khối ngành kinh tế, tài chính trong nước như  Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội…

PGS. TS. Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội thảo

Hội thảo diễn ra với đồng chủ trì: TS. Vũ Đức Chính - Cục Trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính và PGS.TS. Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Vũ Đức Chính - Cục Trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các chuẩn mực kế toán công trong chế độ kế toán, báo cáo tài chính cũng như hoàn thiện hệ thống đã được thực hiện từ 2001 trước tình hình thực tiễn có nhiều thay đổi, biến chuyển mạnh mẽ. Chuẩn mực kế toán là tiêu chuẩn chung giúp minh bạch thông tin trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có khả năng phản ánh đúng về thực trạng của doanh nghiệp và cơ sở để so sánh tình hình tài chính giữa doanh nghiệp với nhau. Đây cũng là cơ sở tạo niềm tin đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đánh giá về thông tin tài chính để các doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính, là căn cứ để các nhà đầu tư quan tâm có thể kiểm tra soát xét tính trung thức của Báo cáo tài chính. Do đó, chuẩn mực kế toán tạo điều kiện thị trường chứng khoán phát triển và thu hút vốn đầu tư. Hệ thống chuẩn mực kế toán có vai trò không nhỏ trong việc quản lý tài chính tầm vĩ mô của Nhà nước thông qua hệ thống các cơ quan chức năng như thuế, thanh tra tài chính. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước, hệ thống chuẩn mực kế toán là một trong những cơ sở để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá trách nhiệm của kế toán và những người có liên quan; đồng thời thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng nghề nghiệp của chính các cơ quan quản lý này.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính nhiệt nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã đến tham dự Hội thảo và đánh giá cao những đóng góp của đại biểu với những tham luận có chất lượng, giá trị cao, cũng như ý nghĩa của Hội thảo trong xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ khẳng định Học viện tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực con người góp phần cho thành công của Hội thảo.

Tại Hội thảo, đã có 5 tham luận đã được trình bày, nhận được nhiều ý kiến phản biện, bổ sung của các nhà khoa học hàng đầu về kế toán và các nhà quản lý kinh tế.

Trong tham luận về chuẩn mực “Trình bày Báo cáo tài chính” và các quy định hiện hành về cơ chế Tài chính, Ngân sách, Kế toán của Việt Nam của bà Trần Thị Thu Hương -  Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính đã nhấn mạnh vai trò của Báo cáo tài chính trong dự đoán tương lai bằng việc cung cấp các thông tin hữu ích trong việc dự kiến mức độ nguồn lực cần thiết để tiến hành các hoạt động trong tương lai, các nguồn lực có thể được tạo ra từ các hoạt động trong tương lai, các rủi rovà bất ổn đi kèm. Ngoài ra, Báo cáo tài chính còn có thể cung cấp cho người sử dụng các thông tin về các nguồn lực đã được tiếp nhận và sử dụng hợp pháp theo dự toán của nhà nước hay không; việc tiếp nhận và sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật và các hợp đồng đã ký, bao gồm cả các quy định về giới hạn tài chính thiết lập bởi các cơ quan lập pháp....

Bà Nguyễn Thị Thơm, nhóm nghiên cứu chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 đã trình bày tham luận “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. Mục đích của chuẩn mực nhằm hướng dẫn việc cung cấp thông tin về những biến động trong quá khứ liên quan đến tiền và tương đương tiền của đơn vị bằng BCLCTT, trong đó các dòng tiền trong kỳ được chia thành hoạt động chính, hoạt đồng đầu tư và hoạt động tài chính.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính trình bày tham luận “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”. Tham luận đã đưa ra những thuật ngữ liên quan, đảm bảo sự thống nhất trong sử dụng các thuật ngữ này trong chuẩn mực kế toán công.

Ông Phan Anh Quân - Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính trình bày tham luận về “Hàng tồn kho”. Tham luận cũng đưa ra khái niệm cũng như cách thức xác định giá trị của hàng tồn kho và kế toán hàng tồn kho.

PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, trưởng bộ môn kế toán công, Học viện Tài chính trình bày về Chuẩn mực số 31 – Tài sản vô hình và nhấn mạnh những nội dung xin ý kiến thảo luận tại hội thảo, như ghi nhận tài sản vô hình, cách ghi nhận giá trị tài sản vô hình, thời gian sử dụng hữu ích, và vấn đề tổn thất tài sản cũng như đánh giá lại tài sản vô hình.

 Hội thảo được triển khai theo Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống Chuẩn mực kế toán công. Chuẩn mực kế toán Việt Nam phải đơn giản, rõ ràng và tuân thủ các qui định về thể thức ban hành văn bản pháp luật Việt Nam cũng như nền tài chính nước nhà. Hội thảo hướng đến hoàn thiện 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam, đảm bảo các chuẩn mực này dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế giúp cho hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sớm đạt được công nhận của quốc tế.  

Hội thảo đợt 2 sẽ được tổ chức tiếp theo, hoàn thiện các đóng góp trong xây dựng 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Một số hình ảnh khác

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý GS  Kế toán, Kiểm toán

 -  Bộ Tài chính  phát biểu

 

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng - Trưởng Bộ môn Kế toán Công-  Học viện Tài chính -Thành viên chính Ban Dự thảo  phát biểu

 

PGS.TS. Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý GS  Kế toán, Kiểm toán -  Bộ Tài chính  phát biểu

 

PGS.TS. Mai Ngọc Anh – Trưởng Khoa Kế toán Học viện Tài chính phát biểu

TS. Lê Văn Liên – Giảng viên chính Bộ môn Kế toán Công - Học viện Tài chính phát biểu

 

Ông Phan Anh Quân – Phó trưởng phòng QL GS Kế toán doanh nghiệp -  Cục Quản lý GS  Kế toán, Kiểm toán -  Bộ Tài chính  phát biểu

Bà Tràn Thị Ánh Tuyết  – Phó trưởng phòng QL GS Kế toán Ngân hàng và các tổ chức Tài chính -  Cục Quản lý GS  Kế toán, Kiểm toán -  Bộ Tài chính  phát biểu

 

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng – Khoa Thuế Hải Quan- Học viện Tài chính phát biểu

PGS.TS. Chúc Anh Tú - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng Bộ môn Kế toán công - Học viện Tài chính phát biểu

TS. Nguyến Thị Hồng Vân – Giảng viên Khoa Kế toán – Học viện Tài chính phát biểu

Ths. Hy Thị Hải Yến – Giảng viên Bộ môn Kế toán Công-  Học viện Tài chính phát biểu

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 387

Danh sách liên kết