Tìm
English
Thứ sáu, 10/07/2020 - 10:25

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
(HVTC) – Sáng 9/7, tại trụ sở chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đảng bộ Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện các chi bộ khoa TCDN; Khoa Kinh tế; Khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Tài chính kế toán; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Quản lý đào tạo được nhận Giấy khen của Đảng ủy Học viện Tài chính do đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và các Ủy viên BCH Đảng ủy; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi bộ và Trưởng các đơn vị trong toàn Học viện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối  năm 2020

Hội nghị đã tổ chức Tổng kết thi đua – khen thưởng và trao thưởng cho các tổ chức và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương đã tặng Bằng khen cho các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 5 năm liền (2015-2019), gồm các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đồng chí Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Học viện và đồng chí Nguyễn Văn Dần – Bí thư Chi bộ khoa Kinh tế; Đảng ủy Học viện Tài chính; 6 chi bộ (Khoa TCDN, khoa Kinh tế, khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể; ban Tài chính kế toán, ban Tổ chức cán bộ; ban Quản lý đào tạo) và các đồng chí Bùi Văn Vần – nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ Học viện khóa V, đồng chí Đặng Thế Hưng – Chi ủy viên Chi bộ khoa Kế toán, đồng chí  Đào Thị Minh Thanh – Bí thư Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính và vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019) và 114 đồng chí đảng viên các chi bộ được Đảng ủy Học viện Tài chính  tặng Giấy khen  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

 Đồng chí Lương Quang Hiển – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Tài chính công bố các Quyết định khen thưởng

Hội nghị đã nghe dự thảo Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020 do đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày.

Đại diện các chi bộ khoa TCDN; Khoa Kinh tế; Khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Tài chính kế toán; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Quản lý đào tạo được nhận Giấy khen của Đảng ủy Học viện Tài chính do đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao

Theo đó, 06 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác và học tập. Công tác xây dựng đảng, xây dựng Hệ thống chính trị Học viện tiếp tục được củng cố và tăng cường; Chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đ/c Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Dự thảo Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thạch – Bí thư chi bộ Ban Quản lý đào tạo phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến hoàn thiện các nội dung của Dự thảo Báo cáo với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ.

Các ý kiến đóng góp đều nhất trí cao với các nội dung của Dự thảo Báo cáo và bổ sung, nhấn mạnh các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là sự chỉ đạo kịp thời, ứng phó nhanh chóng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 của Đảng ủy Học viện Tài chính.

Đồng chí Vũ Thị Vinh - Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị phát biểu

Theo đ/c Vũ Thị Vinh - Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị: Ngoài lãnh đạo thắng lợi những nhiệm vụ chính trị  được Đảng, nhà nước và cấp trên giao, việc chuyển đổi nhanh chóng hình thực học tập cũng như các hoạt động Hội thảo, tọa đàm...  tập trung của toàn Học viện sang hình thức online, trực tuyến chỉ trong thời gian ngắn khi dịch bệnh bệnh COVID-19 bùng phát đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén, kịp thời, quyết tâm cao của Đảng ủy Học viện Tài chính. Đồng chí Vũ Thị Vinh cũng nhấn mạnh, Dự thảo Báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được trên các mặt là do sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Học viện. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và cảm ơn những đóng góp của mỗi chi bộ, từng đảng viên trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Tài chính. Đồng chí cũng mong muốn mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Đảng ủy nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020, vạch ra phương hướng nhiệm vụ khắc phục một số tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đây cũng chính hoạt động cụ thể việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh khác

 Đồng chí Trương Văn Quý đại diện Đảng ủy Học viện Tài chính nhận Bằng khen của Đảng ủy Bộ Tài chính do đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao

Đại diện các chi bộ khoa TCDN; Khoa Kinh tế; Khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Tài chính kế toán; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Quản lý đào tạo được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính do đồng chí  Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thiều – Bí thư chị bộ Ban Tổ chức cán bộ phát biểu

Đồng chí Lưu Hữu Đức - Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV phát biểu

Đồng chí  Đào Thị Minh Thanh – Bí thư Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn Thành - Bí thư Chi bộ Ban Quản trị thiết bị phát biểu ý kiến

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 348

Danh sách liên kết